Jan Bossuyt – Boss Paints / Colora

Reeds lang voor de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in gebruik werd genomen paste Jan Bossuyt dit toe.

Deze Burgerlijk Scheikundig Ingenieur heeft via Boss Paints en de Colora-winkelformule waardegedreven bedrijfsvoering mooi in de verf gezet.

Beste Lezer, voor u aan deze tekst begint, best eerst even de algemene inleiding op deze interviewreeks lezen...

Boss Paints in de Logische niveaus

Context

Oplossing geven aan klanten voor hun decoratieprobleem door middel van het produceren van verven, adviseren rond verven, logistiek verzorgen en tenslotte klanten dienen via de Colora formule. Verf is een hulpmiddel om via een integraal dienstverleningspakket te komen tot gebouwdecoratie.

Het is een traditionele, traag evoluerende markt (dit in vergelijking met de elektronica), zeker naar de vakman toe. Wij opereren op de drie niveaus: producent, groothandel & kleinhandel waar we telkens andere concurrenten hebben. Ons concept noemen we ‘Paint your dreams’.

Gedrag

Klantencontact

We zijn enorm klantgericht: we volgen, observeren en beluisteren de klant om nadien te bekijken hoe we kunnen inspelen op zijn behoefte. We gaan op zoek naar wat hij (volgens ons) tekort heeft en zou aanschaffen mocht hij weten dat het kan aangeboden worden.

Als klanten ergens wakker van liggen, dan zijn ze bereid om voor een mooie oplossing te betalen, en dit op een rechtstreekse of onrechtstreekse manier. Bijvoorbeeld via kleuradvies, verfspuitmachines, technisch advies (is gratis, maar zit in de prijs van het materiaal inbegrepen).

Ondersteuning aanbieden

Wij gaan voor de vakman ook heel ver op vlak van ondersteuning: kleuradvies, technisch advies, opleiding, technische documentatie, stalen, afhaalpunten. Telkens we via hen merkten dat er behoeftes waren waar we geen antwoord op hadden hebben we daar mensen en middelen voor ter beschikking gesteld.

Vaardigheden

Observeren en luisteren

Observeren, luisteren, trachten aan te voelen waar het bij de klant om gaat en daar trachten op in te spelen.

Inspelen op behoeftes

Inspelen doen we op 2 niveaus,

1) individueel niveau: het gesprek met de klant zelf, luisteren waar zij mee bezig zijn, dan krijg je signalen wat ze belangrijk vinden.  Pas dan vertellen waar we goed in zijn.

2) structureel niveau: je aanbod organiseren naar diensten die op de vraag inspelen. Aanbod verzorgen zodat het voortdurend evolueert, dit via contact met de klant en de vakman. Na een tijd heb je dan een aanbod waarmee je naar de klant gaat.

Wij zijn altijd een bedrijf geweest dat zonder groothandel werkte. Dat was niet alleen uit kostenbesparing, maar zeker ook om klantencontact te hebben.

Overtuigingen

Er is geen tussenin

Ofwel ben je open in je communicatie of niet, daar bestaat geen tussenin. Dat is consequent zijn in je waarden.

De indirecte weg

Inspelen op de vraag van de klant is een indirecte weg om financieel resultaat te boeken, terwijl de directe weg van ‘willen verkopen’ contraproductief werkt.

Dat maakt dat medewerkers met een zekere vrijheid naar de klant kunnen gaan, ze moeten hen niets opleggen. Ze mogen met de klant bezig zijn, naar de klant luisteren. Ze moeten geen quota volgen, van ‘tegen die datum moet je dat behaald hebben, je moet zien dat je niet te lang met de klant praat,  je moet dat en dat verkocht krijgen…’  Maak de relatie goed met de klant, dat werkt bevrijdend, en zorgt voor resultaat. Dit is een mooie paradox.

Paradox van het zakendoen

Bedrijven zijn er om mensen te dienen in hun behoeften, bekommernissen, aspiraties. Het geld is een middel. De hoofdzaak is ervoor zorgen dat klanten goed gediend worden en zich gerespecteerd voelen. Heel belangrijk is dat medewerkers ook als persoon gewaardeerd worden, en niet door het bedrijf gezien worden als een middel om winst te maken.

In de praktijk zorgen ze natuurlijk wel voor de winst van het bedrijf. Dit is de paradox waarin ik geloof.

Vertrouwen is het scharnierpunt

Door te luisteren, en daar op in te spelen, merkt de klant dat je op hen ingesteld bent, en niet op je eigen belangen. Dit schept vertrouwen. Vertrouwen in u als verkoper/bedrijf zorgt er voor dat er een financiële tegenprestatie komt.

De klant zal dan ook eerder de duurdere dingen nemen omdat ze vertrouwen hebben dat dit ook in hun belang is. Ze gaan daar mooi resultaat mee boeken, dus gaan ze blijven kopen en gaan ze voor gratis mond aan mond reclame zorgen. Die reclame is gratis én veel geloofwaardiger dan veel betalende reclame en marketing. Onze (radio)reclame is een ondersteuning om regelmatig een belletje te doen rinkelen, of om te ondersteunen wat ze elders al gehoord hebben.

Vertrouwen is het scharnierpunt dat de zachte waarden van klantgerichtheid doet omvormen in de hardere financiële rentabiliteit, dat is fundamenteel.

Professionaliteit en kwaliteit is belangrijk

Het draait om professionaliteit, dat je je vak goed kent, en om de kwaliteit van je communicatie.

Professionaliteit is natuurlijk dat het product op zich onberispelijk is, én de documentatie en het advies errond degelijk is.

Klanten zijn weinig gewoon…

De kwaliteit van de communicatie is belangrijk, dat de klanten als mens aangesproken worden, dat er geluisterd wordt, dat ze gerespecteerd worden. We scoren daar niet perfect in, maar de klanten zijn op dat vlak jammer genoeg zo weinig gewoon dat wij eruit springen.

Wij hebben nu een speciale HR manager voor de Colora formule waardoor we op dat vlak nóg beter zullen scoren.

Je dromen waarmaken kan niet saai zijn

‘Paint your dream’ kan trouwens niet saai zijn: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mij in mijn woning, winkel, kapsalon, kantoor goed in mijn vel voel. Klanten zijn geïnteresseerd in inspirerende mogelijkheden, en dat is allesbehalve saai. Er komt natuurlijk ook een hardere kant bij kijken om te zien of het technisch haalbaar is. Dat er geen klachten zijn bij de verwerking, of daarna.

Waarden

Geen verborgen agenda

Openheid van communicatie. Je kunt niet klantgericht zijn als je een verborgen agenda hebt. Trouwens, de klanten voelen dat toch, misschien niet onmiddellijk, maar toch vroeg of laat. Het cliënteel is enorm vervrouwelijkt, en die voelen die dingen aan. Trouwens, die openheid wordt gewaardeerd, bijvoorbeeld openheid bij klachten, die wij ook wel hebben. We leggen de lat hoog, dus het aantal klachten ligt ook hoger dan bij de massadistributie.

Uitkomen voor je fouten

Openheid over wat we kunnen en niet kunnen. Openheid over zaken die niet gelukt zijn. Dit zorgt ook voor mond aan mond reclame. Een voorbeeld hiervan is het drama van ons hoofdproduct in 1976.

Op een dag kwam mijn broer (hoofd van het labo) met het bijzonder prettig nieuws dat een van onze hoofdproducten onstabiel bleek, en na enkele maanden hard werd in de bus en dus onbruikbaar.

Mijn broer had het fenomeen tamelijk vroeg ontdekt bijde normale routine kwaliteitscontroles, en bij het cliënteel was er nog geen vuiltje aan de lucht. Gelukkig had hij een vervangformule achter de hand zonder dat kwalijk euvel. Niettemin stonden we voor een enorme uitdaging. Er volgde crisisoverleg met labo, productie en magazijn en vervoer, en voor zover ik mij herinner zelfs zonder de verkoopleiding. Die laatste bleek niet onontbeerlijk te zijn, want het beraad ging zonder aarzelen over hoe we de voorraden zouden vervangen, en niet of we dat zouden doen. Er werden geen verwijten naar het labo geslingerd, integendeel iedereen ging direct en gemotiveerd vlug aan de slag om tijdig de voorraden bij de klanten te vervangen vóór ze onbruikbaar werden en de klanten problemen zouden krijgen.

Identiteit

Dienstverlenende Zuidwest Vlamingen

Wij zijn Zuidwest Vlamingen die daar een beetje uit de band springen. Veel meer dienstverlening dan de industriële activiteiten in de streek. Ook meer een vrouwelijk bedrijf, een uitstekende evolutie.

We hebben ook de Westvlaamse naarstigheid. We hebben familiale ambitie, mijn vader, ikzelf en de volgende generatie. Het draait rond die waarden. Het is voldoende verankerd, en het houdt de aandeelhouders bijeen.

Wij stijgen op vanuit de grond, vanuit de materialiteit. Er is veel materialisme in Waregem. Uitersten zorgen natuurlijk voor andere uitersten…

Grote familiale zaak

Het is ook een grote familie die in de zaak zit. In de 2e generatie waren we met 4, nu de derde generatie zijn ze met 5. Het zijn nu neven en nichten. Dit geeft een bepaalde onderscheidende karakteristiek. Je hebt op deze manier een diversiteit aan talenten.

Rijk door verscheidenheid

We hebben ook wel een extern kader (want dat hebben we nodig). Dit maakt de rijkdom van de integrale benadering. We hebben familianten (in het bedrijf actieve familieleden) die producttechnisch goed zijn, mensen die structureel en organisatorisch goed zijn, mensen die met personeel bezig zijn. Als je met veel bent is de harmonie in het overeenkomen heel anders dan als je met 2 bent. Zo is het veel minder gepolariseerd. Er zijn nu geen kampen, er is bevruchting. De relaties liggen anders, en dat heeft zo zijn voordelen. Ze hebben nu elk hun ding waarin ze kunnen excelleren. Relaties is (net als liefde) een werkwoord. Het blijft altijd een opdracht. Dit weerspiegelt zich ook bij onze medewerkers.

Niet de klassieke producent

Wij zijn ook apart omdat wij niet zoals de klassieke verfproducenten in het Brusselse zitten. Deze zijn gemultinationaliseerd of verdwenen, wij zijn er nog.

Missie

Menselijke samenleving bouwen

Mijn missie, sinds dat ik me terugtrok als bedrijfsleider, gaat ondertussen verder dan ‘Paint your dreams’, het gaat ondertussen al naar hoe een menselijkere samenleving op te bouwen. We gaan dit m.i. trouwens meer moeten beklemtonen in crisistijd. Wij hebben die kans omdat wij een half-afgewerkt product hebben: je hebt gesprek nodig voor verf. We hebben daardoor structuur tot gesprek met klanten. Respect in communicatie met de klanten hertaalt zich dan in die en die pot verf, met die en die handeling. In een gesprek zit altijd iets emotioneels, klikt het of klikt het niet.

Verbinding creëren

In deze crisis is er verbinding nodig tussen mensen, misschien kunnen wij daar mee aan werken. Ik bekijk het dus nu meer en meer naar ‘waar gaat de wereld naartoe als we niet opletten’, en ‘waar kan hij naar toe gaan’. Ons bedrijf is nog zo ver niet. We hebben het er al over gehad in onze vorige Raad van Advies, en iedereen is akkoord dat dit een thema gaat worden.

We zijn nu nog naar mijn gevoel (te) veel bezig met het individueel welzijn van onze klanten.

Wat maakt dat je er aan begon?

Niemand om het bedrijf te leiden…

Er was niemand om het bedrijf te leiden: mijn vader was 51 jaar toen hij stierf. Ik was er niet rijp voor, ik was er niet voor geschikt. Ik heb mijn weg gezocht en getracht mezelf te vinden.

Toen mijn vader stierf had ik als oudste zoon nog 2 maanden legerdienst te doen.

Eerlijk zaken doen?

Mijn vader zijn naaste medewerker en rechterhand was in de eerste paar jaren na zijn dood, de onvermijdelijke steunpilaar voor het bedrijf.

Zeker één van zijn uitspraken in die periode is zwaar bij mij blijven hangen: “om zaken te doen mag je eigenlijk niet te eerlijk zijn “! Als introverte beginneling, reageerde ik niet onmiddellijk, evenwel botste dit regelrecht met de idealen die ik in mijn studentenperiode meegekregen en beginnen koesteren was (mijn zeer katholieke opvoeding, de inspiraties van een retoricaleraar, de toentertijd zeer progressieve studentenparochie in Leuven, Teilhard de Chardin).

Onwillekeurig begon zich in de eerstvolgende beroepsjaren bij mij de reflex te ontwikkelen van ‘moesten we nu eens bewijzen dat, juist door eerlijk te zijn, en het profijt van klanten (en niet het eigen profijt) in eerste instantie na te jagen, je toch zakelijk kunt scoren, misschien zelfs beter!’  Die gedachte heeft mij nooit losgelaten en is mijn basismotivering geworden om een loopbaan van 40 jaar vol te maken.

De aandacht voor ecologie, het grote geheel van de schepping

Het allereerste besef van milieuproblemen begon in sommige media op te duiken in 1967. De keerzijde van de ongeremde groei in de Golden Sixties begon zichtbaar te worden. Het had van in het begin mijn volle aandacht, voor wie er op doordacht waren de huidige gekende bedreigingen toen al zichtbaar Begin ’70 stond ik mee aan de wieg van de 1e Milieubeweging in Waregem: de Gaverbeek die een open riool geworden was, de verloedering van de lokale bossen, de resterende open ruimte die door de bedrijven opgeslokt werd

1972 bracht het gekende 1e rapport van de club van Rome (Denis Meadows & co) over het einde van de groei. Ik las het heel intens en het zette aan tot verder denken: de zin voor het denken in grotere gehelen en verbanden, en onze verantwoordelijkheid ervoor, lieten mij nooit meer los het was sterker dan mijzelf. Het boeiende van de verbondenheid met alles, was sterk genoeg om de angst voor de zich duidelijk ontwikkelende dreiging te beletten dat ik de situatie niet onder ogen zou kunnen zien.

Ondanks de depressieve perioden die de problematiek mij regelmatig bezorgde.

Jezelf zijn en blijven

Ik vind dat een mens het zich niet kan permitteren om zichzelf niet te zijn. Of dat nu direct succes brengt of niet. Dat is de les die ik steeds weer getrokken heb. Vroeg of laat kom je daar toch op uit. Ik ben gestopt met mijn actieve loopbaan nu 6 jaar geleden. Toen is me duidelijk geworden dat die waarden de basis waren van het succes.

Hoe begon je concreet?

Professionaliseren

Rond de periode dat mijn vader stierf was ik mij beginnen interesseren aan de winkelverkoop van verf. Van een aanvankelijke bewondering voor de prestaties van onze klanten –winkeliers(sters), was ik ook gekomen tot het besef van hun zwakheden: te weinig professionalisme, te weinig vakkennis, te weinig specialisatie. Door het product Verf steeds beter te leren kennen met al zijn complexiteit, was ik beginnen inzien dat er heel wat meer kwam bij kijken om de stijgende decoratiebehoeften van de verbruiker volwaardig tegemoet te komen.

Uitbouwen dienstverlening

Ik kwam tot de conclusie dat verfverkoop geen productverkoop, maar een echte dienstverleningsactiviteit is, met verregaande consequenties. Dit werd ook de voornaamste reden waarom wij besloten niet aan de toen opkomende Do-It-Yourself branche te leveren (zoals onze collega-concurrenten wél deden ), ik begon te dromen van iets veel beters.

Ik ging op studiereis naar Engeland, Duitsland, Zwitserland, zelfs de USA om winkelconcepten van verfverkoop te bestuderen en inspiratie op te doen.

Suikertantes

In ’77 namen we de alomgekende verfwinkel van de familie in het centrum van Waregem over van onze 4 suikertantes en begonnen uit 1ehand ervaring op te doen in de verfkleinhandel.

O.a. in die zomer hield ik zelf 2 weken lang met de tantes de winkel open, en genoot volop van de belevenis en de voldoening om de klanten het juiste advies te geven en ze de juiste producten te bezorgen, en hun dankbaarheid en erkentelijkheid in ontvangst te mogen nemen.

Marktonderzoek

In ’79 besloten we een voltijdse medewerker in dienst te nemen voor de uitbouw van een eigen winkelformule. We startten met een marktonderzoek naar de diepere behoeften van de moderne verfconsument.

Tot mijn grote verrassing én opluchting, bleek dat de verbruiker méér gediend bleek met specialisatie in één productgamma ( bvb. Verf ), dan met het tot dan toe algemeen gangbare totaalgamma van decoratie: verf, behangpapier, vloerbekleding, gordijnen, onderhoudsproducten, toile-ciréé, kussens en bedspreien, …..Opluchting, want met verf hadden wij een zeer grote affiniteit, familietraditie en motivering. Ik had er altijd tegenop gezien om ons ook in de rest te gaan inwerken.

Colora

Het gevolg was dat we zonder dralen een naam kozen: Colora, en een uitbater en pand zochten voor de 1e winkel in Brugge, Malesteenweg, mei 1981. Take-off van de omzet in juli al, en al na een jaar op break-even en ruim winstgevend nadien zonder onderbreking.

Mijlpalen

Ervaringsdeskundige

Intussen had ik ook een praktijkgerichte verfhandleiding dmv Boss verven voor de doe-het-zelver uitgegeven.  Dit was het resultaat van mijn eigen renovatiewerken aan mijn oude opgeknapte boerderij, waar ik ruim de gelegenheid had om zo ongeveer het ganse palet van mogelijke Boss-verven en aanverwante produkten lijfelijk zelf toe te passen. Het werd een blijvend sterk ondersteuningsinstrument bij het geven van verfadvies in alle Boss-winkels.

Verfspuitmachines

De start met de verfspuitmachines luidde de geboorte in van een hele gloednieuwe klantgerichte technische afdeling.

Bij de schilder-vakman intussen was er de opkomst van de verfspuitmachines. Voor de toenmalige nieuwbouw in de zgn goedkope woningen, waren de klassieke borstel en rol te traag geworden tov de stijgende loonkosten. Wij werden gewaarschuwd dat machines alleen problemen en kosten meebrachten, en dus te schuwen waren als de pest.

Desondanks namen wij in ’73 iemand in dienst ( iemand uit het labo die liever een meer actiegerichte job had ) om de schilders te bedienen met verfspuitmachines ( en later ook andere tuigen ):, omdat het ons niettemin duidelijk werd dat er een echte behoefte was gerezen. De man had in de kortste keren zijn handen vol met demonstreren, verkopen, verhuren en herstellen, in samenwerking met de verkoper die de grotere schilders bezocht.

Deze eerste zet bleek het begin te zijn van de uitbouw van een hele afdeling van technische ondersteunende diensten waar vraag naar bleek: het was een sneeuwbaleffect: om te beginnen gaf de verkoop van spuitmachines aanleiding tot het ontwikkelen van aangepaste spuitverven, en de combinatie van de twee bleek een succes. De mond-aan-mond reklame onder schilders begon te werken.

Dienst technisch advies

Daarnaast werd onze technische man frequent gevraagd om technisch verfadvies te geven op werven, op grond van zijn labo-ervaring met verf. Dit bleek eveneens een systematische nood te zijn bij ons schilderpubliek, dat steeds meer geconfronteerd werd met nieuwe bouwmaterialen en bouwwijzen, en dus nieuwe problemen.

Wat staat in de vitrine, waar ben je fier op?

Colora

De Colora formule, mijn geesteskind.

Uitbouw van diensten naar de vakman

Toen ik begon, hadden we een rudimentair labo dat verf maakte en controleerde. Ik heb er toen voor gezorgd die extra diensten uit te bouwen: waar klanten niet om vroegen maar waar ik voelde waar klanten behoefte aan hadden. Dat is een aparte afdeling geworden die evenveel mensen telt dan onze verkoop.

Kweekvijver van talent

Dit is ook de kweekvijver van talent en loopbaanontwikkeling geworden. Binnen die afdeling heb ik het cross-functioneel denken geïntroduceerd en geïnstitutionaliseerd, en dit 22 jaar geleden!   Dit kwam omdat op een bepaald moment onze productontwikkeling in de knoei geraakte en ik leerde dat je alle bedrijfsafdelingen er dient bij te betrekken.

Hoe hou je het vol

Je overstijgt jezelf

Ik heb me nooit uitgeblust gevoeld.

Als je mensen ten dienste staat, dan krijg je daar waardering voor, en dankbaarheid. Dat creëert een positief gevoel. Je boekt ook resultaten, en daar krijg je zelfvertrouwen van. Je overstijgt jezelf, en dan krijg je zelfrespect. Dat maakt dat je je goed in je vel kunt voelen, en dat is een tegengif tegen mijn van nature aangeboren depressiviteit.

Veel energie krijg ik ook omdat ik bezig ben met iets dat van maatschappelijk belang was, dan geraak je niet uitgeblust.

Leren omgaan met je angsten

Leer omgaan met je eigen frustraties en angsten, laat ze komen zodat ze niet in je lijf blijven zitten.

Ik heb ervaren dat als je rust neemt en niets doet (maar zeer bewust), dat dan de oplossingen zelf naar boven komen. Niets doen scherpt je intuïtie aan, je inspiratie. Ik heb het ook nog niet instant zoals een vrouw dat heeft, ik heb het meer algemeen, hoe de dingen lopen, systemisch, wat er gaande is in de wereld, in de maatschappij.

Delegeer

Professor Vlerick indachtig, een goede bedrijfsleider moet delegeren. Ik beweer dat je met een bedrijf van tussen de 90 en 200 mensen (een bedrijf zoals ik had) veel minder stress hebt dan met een bedrijf van 5 of 10 mensen waar je voor alles alleen staat.

Met een groter bedrijf moet je delegeren, zo kan je je concentreren op wat jij als bedrijfsleider belangrijk vindt.

Wat kan je aanbevelen aan (jonge) entrepreneurs?

Ebbe en vloed

In de eerste plaats, tijd maken in de drukte. Ik noem dit ebbe en vloed. Maken dat je in de drukte niet continu van het ene naar het andere holt. Tijd inbouwen voor jezelf, noem het meditatie, noem het reflectie, gewoon niks. Laten komen wat komt.

Er wordt veel gezegd door consultants, in crisis moet je dit en dit en dat doen. Ik zeg ook wat ze moeten doen, maar ik zeg wat ze moeten doen opdat ze zelf zouden weten wat ze moeten doen.

Zoek mensen van formaat

Kleine bedrijven moet op een of andere manier werknemers van formaat zoeken, of free-lancers die mede verantwoordelijkheid nemen, sparring partners zoeken, een raad van Advies, zodat je je niet ‘lonely at the top’ voelt.

Maatschappijbeeld

Maatschappij draait vast

De uitdaging is nu de crisis, die is er voor iedereen. We gaan nu nog breder maatschappelijk moeten kaderen. We zijn op vele vlakken vastgelopen, en via mijn tweede boek wil ik mee helpen een perspectief te schetsen naar de toekomst. De toekomst die ik niet merk in de media, in de politiek, ook niet bij de grote namen in het bedrijfsleven. Er is veel gelatenheid, of de problemen worden geminimaliseerd ‘het komt wel weer goed’.

We moeten ons bezig houden met onze aspiraties

We zijn clueless, we hebben geen aangrijpingspunten. Er kan wel een perspectief zijn, maar we gaan anders moeten gaan werken, onze hogere vermogens aanboren via onze communicatie- & relatievaardigheden.

Hoe gaan we een maatschappij opbouwen die beter is dan de huidige, en dit zonder olie?

De kern zit bij het opstijgen in de piramide van Maslow, van behoeften naar bekommernissen tot aspiraties. Het zijn onze aspiraties waar we ons moeten mee bezig houden, en dan kijken wat we materieel nog nodig hebben. Ik kan niet anders dan het zo bekijken: ‘waar gaat het nu in feite om’.

Zoeken naar de juiste hefbomen

Zoeken door de complexiteit naar de echte hefbomen. We hebben geen nood aan betere structuren en controles en wetten. Wat we nodig hebben is dat we als mensen beter worden, en de mensen worden waarvoor we potentieel gemaakt zijn. Het is een hele opdracht, het is de moeite. We mogen geloven in een haalbare utopie.

Er zit niets anders op dan de dingen te doen die moeilijk lijken, maar waar we achteraf fier kunnen op zijn.

Interesse groeit opnieuw

Toen ik stopte als bedrijfsleider begon ik in contact te treden met andere bedrijven om daarover van gedachten te wisselen, getuigenissen en lezingen te geven, oa met Wouter Torfs (CEO Schoenen Torfs) en Ignace Van Doorselaer (CEO Van De Velde).. Na drie jaar hebben we dat moeten stop zetten: als ik naar de essentie keek nam niemand dat echt op, de mensen hadden het te druk, of hadden het niet nodig.

Dit jaar word ik echter terug van verschillende kanten gecontacteerd hierover gecontacteerd. Daarom denk ik dat mensen het heft in handen moeten nemen die de gevestigde bedrijven en organisaties terug dynamiseren. De toekomst zal gemaakt worden door mensen die goesting hebben om zichzelf te overstijgen, naar dingen die wezenlijk zijn, het groter belang, het groter geheel.

Inspiratie werkt

Hoe kunnen we mensen inspireren (niet overtuigen via feiten, cijfers, want dat werkt niet): een heel aantal mensen hebben de huidige crisis wel gezien, maar nog niet echt gevoeld… Je kan ook iets aanlokkelijks, aantrekkelijk, inspirerend tonen waartoe mensen kunnen evolueren.

Je hebt twee dingen nodig: de nood om te veranderen, en een aantrekkelijk alternatief. De manier waarop je dat aanbrengt moet ook inspirerend zijn. We moeten niet meer zeggen wat de mensen niet mogen doen, en wel moeten doen,  praten met het opgeheven wijsvingertje…

De boodschap is belangrijk, ook dat we aan onszelf werken, zodat we zo inspirerend mogelijk overkomen. Ik heb het eerste boek dat ik geschreven heb daarvoor wel nodig gehad. Normaal gezien ben ik van nature uit depressief, en met de leeftijd betert dat niet. Alhoewel, ik voel dat het betert, want ik ontmoet links en rechts mensen die zich gesteund voelen door wat ik zeg.

Persoonlijke ontwikkeling

We zijn bezig met persoonlijke ontwikkeling, en dat kan je dan inzetten om die energie te krijgen om aan het ‘groter geheel’ te werken.

Ik heb Jan nu al een aantal keren mogen ontmoeten.  Het zijn telkens deugddoende momenten van verstilling en verbinding.  Zijn gedrevenheid en menselijkheid werken aanstekelijk.  Ik hoop hem nog vele malen te kunnen ont-moeten.

Franky De Cooman

Met dank aan Mieke De Pril voor de redactie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: