Imagineering

Imagineering is oorspronkelijk het departement van the Walt-Disney Company dat verantwoordelijk was voor het creëren en realiseren van pretparken over de gehele wereld.  Het is een contaminatie van twee woorden: Imagining & engeneering: het verbeelden en construeren van de toekomst.

Bij transitie en MVO is het gebruikelijk om via geleide brainstormsessies de toekomst te creëren, daarom zie je daar ook meer en meer de term opduiken.

Transitie is een echt grassroots initiatief, daar zijn geen limieten aan de verbeelding zolang het maar past binnen de ‘wet’ en een duidelijk normbesef.  Bij een bedrijf/organisatie is het van groot belang dat de top van het bedrijf de krijtlijnen van de brainstorm uitzet (het speelveld), maar dat nadien de hersenstormers mandaat krijgen om vrijelijk te dromen (& doen) binnen het gezette kader.  Zonder dit mandaat loopt een positieve droom de kans te ontaarden in een grote desillusie.

Twee gekende technieken om geleid aan crowdsourcing te doen zijn World Café & Open Space.  Mijn favoriet is de Walt-Disney (die je in groep of individu kan toepassen) waarbij je onmiddellijk aan de droom tracht eerste stappen van werkplannen te breien.  Een techniek die veel wordt gebruikt voor individuen apart (ook al zijn ze in groep) is visioning.   Elk van de technieken vertrekt vanuit een centrale vraagstelling, zoals bij het chaordische pad.  De formulering van de vraagstelling is van uitzonderlijk belang, net als de besmettelijke energie die ze uitstraalt.  De begeleider(s) van de sessie(s) hebben een cruciale rol: het stimuleren van het enthousiasme & de creativiteit, mee deel te nemen, maar ook niet té uitdrukkelijk aanwezig te zijn en de interactie te bevorderen.

World Café

De aanwezigen worden in groepjes van een vijftal personen uitgenodigd om rond de vraagstelling interactief hun idee vorm te geven.   Dit gebeurt rond een gezellige (café) tafel waar men gedurende een halfuurtje vertelt (en tekent) wat de vraagstelling teweeg brengt.  De gastheer van de tafel moedigt de mensen aan om een bijdrage te leveren op een blad papier dat op tafel ligt.

Na een eerste ronde is het de bedoeling dat de mensen (behalve de gastheer) uitzwermen naar een andere tafel alwaar wordt verder gewerkt op hetzelfde blad papier.   Op dat blad papier staan waarschijnlijk dingen die de mensen verder uitnodigt om te denken en verbanden te leggen met wat ze reeds in de vorige ronde gedacht hadden.  Op die manier ontstaat een boeiende kruisbestuiving.

Door daar voldoende aandacht aan te besteden krijgen mensen meer en meer voeling met het groter geheel en komen mensen tot verrassende inzichten.

Na een aantal gespreksrondes (een drietal) worden de inzichten gedeeld in de groep, alwaar weer een nieuw groter geheel kan ontstaan.  Dit groter geheel wordt opnieuw via een tekening of sleutelwoorden in kaart gebracht waarbij de verbanden duidelijk worden.

Open Space

Dit is een techniek die heel gepast is voor grote groepen en/of voor een groot thema.  In een plenaire sessie  komen mensen samen waarbij het grote thema uit de doeken doet.  De bedoeling is dat deelnemers vertrekkende vanuit het thema sub-thema’s aanbrengen en die agenderen.  Voor elke van die subthema’s worden werkplaatsen aangeduid waar de aanbrenger het thema ter harte te neemt, en waarbij binnen een bepaald tijdslot mensen hun ideeën kunnen komen spuien.

De passant blijft zolang hij zelf nodig acht, en gaat zijn pad verder naar een ander subthema.  Op deze manier bestaat ook kruisbestuiving .

Nadat alle sessies afgerond zijn, wordt opnieuw een plenaire sessie gehouden waarbij de aanbrenger kort de conclusies ten berde brengt.  Vanuit die conclusies kan men vertrekken om actieplannen te smeden.

Walt Disney

Mensen durven niet meer te dromen, maar de beste realisaties waren ooit een droom, met daaraan gekoppeld een werkplan.

Walt Disney had dit goed begrepen, en liet daarom zijn werknemers bij het opstarten van een project drie fases doorlopen, elke fase werd fysiek doorleefd in een andere werkruimte.
Deze manier van werken werd door één van de NLP stichters –Robert Dilts in een model gegoten: de Walt Disney strategie.

Dromen

In deze ruimte mocht enkel en alleen maar gedroomd worden, geen kritiek gegeven. Enkel en alleen maar dromen. Mits de juiste begeleiding, en een goede ingesteldheid van de deelnemers komt er veel naar boven. Of iets haalbaar is of niet, het doet er niet toe.  Dromen is de boodschap.

Realist zijn

Een aantal van de dromen worden er uit gepikt, en omgevormd tot realistische werkplannen.

Criticus zijn

Hier is het de bedoeling de werkplannen onder een kritische loupe te leggen. Echter niet zoals bij een regering, ‘we voeren oppositie om oppositie te voeren’, maar constructief weerwerk bieden. Op deze manier komen er eventuele hiaten aan het licht, en kan men daar op inspelen om de initiële droom écht levensvatbaar te maken.

Visioning

In een typische visioning oefening vraagt de facilitator om je te toekomst te verbeelden, en te doen alsof het al zover is.  Hoe ziet de voor jou ideale toekomst eruit, wat gebeurt er om je heen, hoe voelt het, wat zie je, …  Door deze ‘fake it till you make it’  oefening hoopt men dat mensen -door al eens ‘meegemaakt’ te hebben wat ze écht willen- de stap makkelijker kunnen zetten om er te geraken omdat ze al weten hoe het daar is. 

In a typical visioning exercise a facilitator asks participants to close their eyes and imagine they are walking through their neighbourhood as it should be fifteen years into the future. What do they see? What do the buildings look like? Where do people gather? How do they make decisions? What are they eating? Where are they working? How are they travelling? What is happening on the street? Where is the centre of the neighbourhood? How does greenspace and water fit into the picture? What do you see when you walk around after dark? People record their visions in written or pictorial form; in diagrams, sketches, models, photographic montages, and in written briefs.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: