Reinier Grimbergen – DSM

Reinier GrimbergenReinier is Vice President Research & Development en Sustainability Director van DSM Resins & Functional Materials Business Group, één van de materialengroepen binnen DSM. 

Beste Lezer, voor u aan deze tekst begint, best eerst even de algemene inleiding op deze interviewreeks lezen...

Ontstaan

DSM is actief op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Het bedrijf kent een lange geschiedenis van succesvolle transformatie. Historisch gezien is DSM , een Nederlands staatsmijnbouwbedrijf.  Rond 1940 kwam de vraag en de stimulans een draai te maken, de mijnen werden gesloten en er was bezorgdheid over de tewerkstelling. DSM slaagde erin te veranderen in  een bedrijf in de basischemie.  Het bedrijf kwam eind jaren 80 in private handen, en we evolueerden verder richting  Life sciences en Materials sciences.

Wereldwijd werken er momenteel ongeveer 22000 voor DSM, waarvan zo’n 6000 in Nederland.

DSM Resins

DSM Resins ontwikkelt kunstharsen die toegepast worden in coatings en composieten.  Voor de coatings zitten we in verf- en andere laktoepassingen, maar ook in optische kabels, voor de composietmaterialen vinden we toepassingen in onder andere de automobielindustrie, botenbouw en windmolenwieken.

Veilige coatings

Reeds geruime tijd tracht men de op oplosmiddelen gebaseerde coatings uit te faseren, omdat  mensen die deze producten gebruiken worden blootgesteld aan die emissies.Vooral in Amerika is er een heel strikte wetgeving rond ontwikkeld, Europa en Azië zijn hiermee bezig.  Het ideale momentum voor DSM om met nieuwe producten op de markt te komen die voldoen aan de nieuwe richtlijnen.

Duurzame technologie voor de toekomst

Onze watergedragen systemen,  poedercoatings en UV-uithardende harsen zijn winnende technologieën voor de toekomst, dat weten we dankzij onze Life Cycle Assesments.  Met ons eigen onderzoek, en acquisities van andere innoverende bedrijven, trekken wij de kar.  We zien dat ons portfolio aan het verschuiven is richting duurzame technologieën.  In Azië lopen we voorop met watergedragen systemen, en proberen we die producten in de markt te zetten.  We doen dat niet alleen, , we doen het met onze peers en onze competitors, samenwerken  is een goede manier om duurzame technologie onder de aandacht te brengen.

Waardeketenbenadering

Voor alles wat we doen kijken we naar de Triple P: People, Planet én Profit.  Bij Profit kijken we niet enkel naar Profit voor DSM, De gehele waardeketen, van begin tot einde, van grondstof tot afgewerkt product, staat centraal.

Wij richten ons steeds meer op PPP, en de waardeketen benadering. Daar moet je de deuren voor  openzetten.  Dit past bij het open innovatiemodel waar DSM al langer mee bezig is.  We merken op dat open innovatie, het geïntegreerde denken, wordt versterkt door het duurzaamheidsvraagstuk.  Wij willen actief concurreren met producten waarvan we weten dat ze een voortrekkersrol kunnen spelen voor de planeet en de mensen, hier willen we toegevoegde waarde creëren.  Dit is natuurlijk makkelijk gezegd, de implementatie daarvan is wat moeilijker.

Science bedrijf

We zijn een bedrijf dat is gefundeerd  op wetenschap, We geloven ook dat de combinatie van Life Sciences en Materials Sciences ons bijzonder positioneert.

Historisch gezien ontgonnen wij steenkool, van daaruit ging dat over naar basischemicaliën, fijne chemicaliën, zoals o.a. penicillines tot Materials en Life Sciences.  Als je de kennis op beide gebieden combineert krijg je een heel interessant overlappingsgebied.  Deze combinatie zal in de toekomst steeds belangrijker worden, denk maar aan de bio-based materials.  Onze fossiele reserves zijn eindig, we hebben er nog voor een 30 à 50 jaar.

Pijn

Als chemicus doet het me pijn te zien dat we een hele mooie grondstof zoals olie voor een groot deel verbranden in onze auto.  Het zou logischer zijn er eerst mooie materialen van te maken en die nadien te verbranden.  Tijdens de periode van industrialisatie hebben we in snel tempo de fossiele grondstoffen gebruikt.  We mogen niet vergeten dat heeft bijgedragen aan onze huidige welvaart en materialen die we gebruiken die onze levensstandaard verhoogd hebben.

Slimme technologie

We jagen onze fossiele brandstoffen er door, we moeten gaan naar technologieën die daar onafhankelijk van zijn.  We dienen te gaan naar een circulaire economie waar we de grondstoffen van het land halen én oog hebben voor de energie-agenda van deze wereld waarbij we weg evolueren van conventionele energie richting hernieuwbare energie.  De knop die we op aarde dringend moeten omdraaien is die van de energie, zo snel mogelijk, gelukkig zit dit in een stroomversnelling.

Wij stimuleren het ontwikkelen van hernieuwbare energie via onze materialenkennis zodat we efficiënte windmolens en zonnecellen kunnen maken.  Een voorbeeld is KhepriCoat, een anti-reflectiecoating voor zonnepanelen waardoor zonlicht niet weerkaatst wordt en maximaal wordt omgezet in elektriciteit.  Met onze harsen worden windmolenwieken gemaakt met een grootte  die vroeger niet mogelijk was.  Ook hebben we een supersterke vezel, tien keer sterker dan staal en vele malen lichter, die onder andere wordt gebruikt als vliegertouw,  die vliegers grote schepen laten voortstuwen en die het brandstofverbruik van  olietankers met 30% reduceren.

Circulaire economie.  Wij geloven sterk in de circulaire economie en een bio-based economy, waarbij fossiel gebaseerde grondstoffen vervangen worden door bio-gebaseerde grondstoffen.  Als je op het einde van zijn leven een bio-gebaseerde grondstof verbrandt, dan komt evenveel CO2 vrij uit als er opgenomen is geweest.  Met hernieuwbare producten ben je de cirkel aardig aan het sluiten: je moet wel rekening houden met de energie die nodig is om de transformaties te doen.

Het grote struikelblok om C2C volledig te implementeren is hernieuwbare energie. Je moet bij het sluiten van de lus ervoor zorgen dat, met het energiepakket dat we nu hebben, je niet meer rommel veroorzaakt dan dat je er op lost.

Rond dat thema doen we veel berekeningen.  We merken dat in sommige gevallen, bij het recycleren van een product, er meer schade wordt berokkend dan opgelost wanneer je alle energie en emissies in acht neemt.  Wanneer dit in orde is, en er is hernieuwbare energie voor het transformatieproces, kan de lus gesloten worden.

Hernieuwbare energie is echter nog niet voldoende beschikbaar. We hebben een debat over wat we met groenstroomcertificaten moeten aanvangen.  Als ik een certificaat kan kopen, maar er is geen garantie dat daardoor meer capaciteit voor groene stroom wordt neergezet, dan heeft het niet veel zin.  Hoe gaan overheden dit verder uitbouwen?  Momenteel investeren deze nog in klassieke energiecentrales…   Wij willen actief meewerken aan die technieken om dat verder uit te bouwen en efficiënter te maken.

Vitaminedeficiënties

Wij hebben een goede positie in de wereld van de voedingsadditieven, de vitamines en mineralen, die een positieve impact hebben op de gezondheid van mensen.  Op deze manier proberen we oplossingen aan te bieden om voeding te verbeteren en wereldwijde vitaminedeficiënties weg te werken. Via het World Food Programme hebben we programma’s lopen om de Bottom of the Pyramid te bereiken.  Voor deze projecten werken we samen met NGO’s,

Samenwerken met NGO’s

De balans tussen winstgevendheid en doing good is een spannend gebied.  Je moet beginnen met doing good,  maar wij doen dit soort projecten ook om er van te leren. Bovendien moet de business geld creëren om te kunnen investeren, om te blijven verbeteren. Ook al is die balans spannend, we weten die als bedrijf aardig te vinden.  We leren uit de samenwerkingen,.

 

Vroeger werd dit soort zaken niet op deze manier aangepakt.  Via verschillende dimensies proberen we vorm te geven aan duurzaamheid, we hebben contact met NGO’s en  laten hen zien dat we geen geheimen hebben.  Wij doen ons best om dingen te verbeteren, en vanuit een constructieve modus proberen we, met begrip voor elkaars standpunten, de volgende stappen te zetten.  We benaderen als bedrijf duurzaamheid zo transparant mogelijk en maken ook duidelijk waarom we dat doen.  Vertrouwen is dan de kern, dat helpt iedereen vooruit.

Impact in kaart brengen

We werken vanuit een zuivere discussie, op een transparante manier proberen we de impact van ons bedrijf op mens en maatschappij in kaart te brengen.  Deze ‘zachte kant’ is in volle ontwikkeling, onze core business gaat namelijk over materialen, gezondheid en voeding.  Wij kennen onze technologie goed, maar dat materialistische is niet de enige kant van het verhaal, daar hoort ook nog beleving, emoties en perceptie bij.  Wij zien dat we met ons verhaal jonge mensen aantrekken, die wat we doen een mooi startpunt vinden,  jonge mensen die, net als ik, op zoek zijn naar zingeving.

Imago van de chemie

Historisch gezien is het imago van chemie niet zo best, daardoor missen we kansen.  Terecht dat de dingen die mis zijn gegaan aan de orde worden gesteld, alleen is het jammer dat de man in de straat niet meteen een positieve indruk heeft over chemie.  Ik zie het als mijn persoonlijke missie om dat te doen kantelen  Alles wat wij gebruiken, alles wat je aanraakt is namelijk chemie.

Voor mij is het een ethisch punt, ik wil dat de dingen waar ik mee bezig ben leiden naar een verbetering van deze planeet en de mensen die er op leven, ook naar mijn kinderen toe.  Het is een cliché, maar we moeten verder met elkaar!  Het leuke is dat, wanneer je er met je kinderen over praat, zij eenvoudige vragen stellen.  ‘Waarom moet een auto op benzine rijden, waarom kan dat niet elektrisch’.  Dit zet je op het juiste spoor, zo moeilijk moet het toch niet zijn?

Waarschijnlijk zal, historisch gezien, de komende vijf jaar een disruptieve golf zijn.  Als persoon, en met het bedrijf, wil ik daar bij zijn.  Met DSM hebben we hierin een interessante positie.

Communicatie

Ik ben altijd nieuwsgierig te weten hoe mensen van buitenaf naar ons kijken.  Wij geloven dat communicatie steeds belangrijker wordt.  De laatste jaren hebben we daar grote stappen in gezet.  We spreken ons duidelijker uit, we worden zichtbaarder

We moeten goed in contact blijven met de buitenwereld,  voelen wat de perceptie is, en kijken wat er gedaan kan worden.  We kunnen gewoon de vraag stellen: ‘Wat is jullie perceptie? ’‘Wat kunnen we beter doen?’.  Dan kunnen we bekijken waarom er eventueel een verschil is tussen de perceptie en hoe wij de dingen zien.  Hoe we dit verhaal extern verkondigen is een continue struggle.  We zetten daar stappen in, zien wat werkt en hoe dat komt.  Ook daar maken we een mooie reis van.

Kijken vanuit de economie

We leven in interessante tijden, met de economische crisis kan ons verhaal twee kanten uit.  Het zou kunnen stoppen, maar dat is weinig waarschijnlijk, het verhaal is al te ver ingezet.  Het spannende is te ontdekken hoe in de toekomst duurzame oplossingen vanuit een economisch perspectief gestimuleerd zullen worden.

Als een goedkoop product geïntroduceerd wordt,  maar dat op de omgeving een negatieve impact heeft, dan betaalt momenteel de maatschappij het terug.  Deze kosten zouden geïnternaliseerd moeten worden, deel uitmaken van de prijs van het product.  Je ziet dit al met de Carbon Taxes waarbij de werkelijke impact in rekening wordt gebracht.

Het is mijn droom een economisch financieel systeem te hebben dat oplossingen die aangeboden worden valueert op basis van hun werkelijke impact.  Er zijn reeds organisaties die dit proberen uit te werken, bijvoorbeeld TEEB , The Economy of Ecosystems and Biodiversity, daar zitten zelfs bankmensen in die dit trachten uit te werken.

De troepen managen

Het zou mooi zijn systemen te vinden die automatisch duurzame modellen naar voren trekt.  Wij geloven, vanuit pure innovatie, in iets dat uiteindelijk zichzelf terugbetaalt, dat is onze essentie.  Als bedrijf is dit natuurlijk spannend om te managen, ook wij hebben aandeelhouders die kijken naar elk kwartaal.  Dit is de duale agenda die je hebt, het spanningsveld dat we moeten managen.

Wij willen op de troepen vooruitlopen en de zaak trekken, maar we moeten zien dat we daarop niet worden geslachtofferd.  We moeten via ons verdienmodel voldoende inkomsten genereren om die agenda ook uit te kunnen voeren.  Dat is een fantastisch spel, die balancing act.

Het is mooi te zien dat we door de buitenwereld gewaardeerd worden voor wat we doen.  We staan al jaren in de top van de  Dow Jones Sustainability Index (DJSI).  Dit is niet het belangrijkste natuurlijk, het gaat hem steeds om wat we doen, maar externe partijen nemen dit kennelijk ook waar.

Wij zijn maar 1 systeem: Aarde

In deze index is het stuivertje gooien met het ook Nederlandse Akzo Nobel, we staan allebei zeer hoog in deze DJSI.  Nederland heeft een sterke positie in duurzame technologie, wij omarmen dit idee.  Waarschijnlijk komt dit omdat we een klein handelsland zijn dat erg op de omgeving is georiënteerd.  We zijn er ons van bewust dat we maar een klein land zijn, maar met een groot bewustzijn voor globalisatie.  We zijn als Nederlanders overal geweest, hebben ons overal mee bemoeid, kijk maar naar de Oostindische Compagnie

Historisch gezien zijn wij een land van kerkgangers, wij kijken naar waarden en normen.  Ook al is het aan veranderingen onderhevig, het zit nog in ons systeem.  We mogen niet vergeten dat we in dit land continu risico’s hebben gemanaged: Nederland ligt onder de zeespiegel.  Klimaatverandering kan op ons land een serieuze impact hebben.

Mijn beste gok is dat ons duurzaamheidsdenken komt vanuit ons normbesef  en uit het feit dat de wereld ons speelveld is.  Het is een globale, attractieve agenda, als businessvolk zien wij dan ook globale kansen.

Ethiek

Waarom sta ik ’s morgens op, waarom ga ik naar mijn werk? Ga ik naar een bedrijf toe waarvan ik weet dat die toxines de wereld in schopt. Of ga ik iets doen om stappen vooruit te zetten, naar een duurzame toekomst.  Dat laatste voelt anders aan!

Maar klimaatverandering is een tendentieuze discussie, wat indien het klimaat toch niet wijzigt?  Het punt is dat de duurzaamheidsagenda niet verandert, het is een discussie over fatsoenlijk omgaan met elkaar en met de planeet.  Ook al zou er geen klimaatsverandering zijn, we moeten ons ecosysteem niet om zeep helpen.

Voor mij persoonlijk is het een ethische discussie, ik vind het bizar dat mensen niet nadenken over de impact van hun handelen.  Duurzaamheid gaat breder dan alleen maar klimaatsverandering, we moeten opletten dat het geen single issue discussie wordt.

Intrinsiek aanwezig

Het is een ethische discussie, wat zijn onze normen en waarden, ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de maatschappij?   Die boodschap begint bij de mensen te landen, voor sommigen is het een nieuwe religie.

Er zijn inderdaad veel overeenkomsten met religie.  Goed doen naar je medemens hoort daar zeker bij.  De brug is te slaan tussen duurzaamheid enerzijds en religie en geloof anderzijds, en ook al ben ik gelovig, het zijn twee aparte dingen.  Het mooie is dat ze elkaar versterken, het helpt mij om open te worden naar elkaar en naar andere partijen in de waardeketen.

Positieve Constructieve agenda

Een verschil met de conventionele religie is dat er vroeger gewerkt werd met het opgeheven wijsvingertje, er werd gehandeld vanuit angst.  Angst is iets dat snel gezaaid is, je krijgt het bijna niet meer weg.  Angst is een vervelend ding, ik denk dat de klimaatdiscussie vanuit angst is gestart.  Dat is jammer, maar het krijgt wel dingen in beweging.

Ik geloof meer in de positieve constructieve agenda, van daaruit krijg je de mensen mee, krijg je ze in beweging.  Je wordt niet bepaald vrolijk wanneer je de achtergronden van duurzaamheid leest, het werkt verlammend.  Het klimaatverhaal is dankzij Al Gore tussen de mensen hun oren komen te zitten.  Wij zijn maar één systeem, een gesloten systeem.  Als je daar zo begint over te denken, dan voel je je toch wel heel oncomfortabel.

Dat is niet de manier om eruit te komen, de manier vooruit is het positieve te laten zien.  Laat de kansen zien in plaats van bij de pakken te blijven zitten. Ik weet dat chemie een belangrijke bijdrage kan leveren in het leveren van duurzame oplossingen in plaats van een bedreiging te zijn.

Meedoen in het maatschappelijk debat

Recentelijk zijn we een partnership aangegaan voor het ontwikkelen van bio-brandstof van landbouw residuen.

Het mooie is dat we op zoek gaan naar een manier om brandstof te maken van plantafval, bijvoorbeeld met de restanten van maiskolven, de stengels.  Daar maken we cellulose ethanol van. Dit is de tweede generatie bio-brandstof, zo gaan we in de food and fuel discussie de goede kant op.

Pionierend de deuren open.

Als pionier zetten we de deuren open.  Wij hebben als eerste een LCA, Life Cycle Assessment, van een poedercoating op het internet gezet.  In onze brancheorganisatie was men van plan een LCA te doen, we hebben de informatie gewoon gedeeld.  Door je zo open te stellen, stel je je natuurlijk kwetsbaar op.

Omdat we een technologisch bedrijf zijn, zijn we sowieso kwetsbaar.  We staan midden in de maatschappelijke discussie vanuit onze technologie en onze producten.  De agenda is echter veel breder, we moeten ons integreren in het complete beeld om die discussie goed te kunnen voeren. Dat is een goede ontwikkeling, In die ontwikkeling zijn we nu stappen aan het zetten.

Menselijk verhaal

Je kunt er niet omheen, je moet er doorheen die discussie.  Het is natuurlijk spannend, als je je open opstelt, is dat zeker in je voordeel maar het kan ook  tegen je gebruikt worden.  Ik geloof echter dat de kwetsbare opstelling het gewoon wint.  Als je oprecht bent, dan zal die andere persoon zich ook open opstellen.  Het is natuurlijk makkelijk gezegd, de praktijk is soms weerbarstiger.  Maar ik wil zo in het leven staan, kwetsbaarheid is een heel belangrijk thema voor mij.

Alles gebeurt uiteindelijk bij mensen, het is niet de techniek die verandering introduceert.  De techniek volgt wat mensen vragen, wij proberen te kijken en na te denken over wat mensen in de toekomst nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een bio-based economy.  Wij stappen niet in die transitie om het volgend kwartaal winst te maken, wij stappen erin omdat we business kansen zien en de maatschappij vraagt om alternatieven.  Het is een menselijke vraag, vanuit ieder individu.

Dit alles geeft veel energie, dat is wat uiteindelijk verandering drijft.  We zien in ons bedrijf dat dit heel krachtig is, de boodschap van duurzaamheid is volledig ons bedrijf.

Walk the talk/Talk the Walk

Intern doen we aan ‘Walk the Talk’, het verhaal wordt gedaan in ons dagelijks werk.  We dragen het uit en geloven er in.  Door de drive die we hebben staan we niet alleen in ons verhaal, en door het te vertellen begint iedereen mee te helpen.

We kunnen het dus ook omkeren, voor duurzaamheid is het ook belangrijk ‘Talk the Walk’ te doen.  De visie moet uitgelegd worden, je moet vertellen waar je mee bezig bent, duurzaamheid geeft richting aan het verhaal.  Bij bio-based economy brengen we People, Planet & Profit samen.  Wij zorgen dat er voor de grote thema’s voor binnen 10 à 20 jaar oplossingen zijn.  Wij moeten de visie  die  we hebben nù delen, zorgen dat het verhaal duidelijk is.  Waarom doen we dit allemaal?  Waarom kom ik elke dag naar mijn werk?  Als iedereen dat voor ogen houdt, dan krijg je de ideeën geland in de organisatie, we hebben namelijk fantastische mensen aan boord!

Circle of thoughts

Intern hebben we allerlei platformen om kennis te delen, circles of thoughts, waar mensen kunnen discussiëren over allerhande onderwerpen.  Per business groep hebben we dan een sustainability champion, die zorgt voor de implementatie binnen zijn groep, dat er gecommuniceerd wordt en dat er een op en neer discussie bestaat met het hoogste niveau van het bedrijf.

Alles is in beweging

Onze strategie is ‘DSM in Motion, driving focused growth’, dit kadert binnen onze missie ‘to create a  brighter life for people today and generations to come’.  Alles is continu in beweging, op een gegeven moment is er een revolutie, wordt er in een nieuwe ontwikkeling gestapt.

Die nieuwe dingen gaan meestal gepaard met een generatiewissel, de jongere generatie stapt makkelijker mee in de duurzaamheidsagenda.  De oudere generatie staat daar kritisch tegenover, wat goed is, zolang het maar gezond kritisch blijft.  Beiden zijn nodig.

Naast de groene revolutie, is er ook een politieke, sociale en financiële revolutie aan de gang.

Slimme rapportering

We zorgen ook voor een slimme rapportering, dat de dingen meetbaar worden.  We werken zo rond twee dimensies: Eco-plus en People-plus.  Eco-plus gaat over de plek van onze producten en diensten op de planeet.  People-plus gaat over de menselijke factor in dit verhaal.  Om dit in een grote organisatie voor elkaar te krijgen moet je de mindset van mensen veranderen en moet je ideeën en resultaten  ook meetbaar en opvolgbaar gemaakt worden.

In de dingen meetbaar maken hebben we een goede balans gevonden, voor Eco-plus hebben we 2 KPI’s, Key Performance Indicators: hoeveel procent van onze sales kunnen we Eco-plus noemen, en hoeveel zit er in de innovatie pijplijn.  Daarenboven meten we natuurlijk onze milieu impact, en dit over de gehele waardenketen.  Dit alles zorgt dat je nooit klaar bent, het is een repetitieve doelstelling.

KPI’s moet je goed definiëren, anders doen ze meer kwaad dan goed..  KPI’s zijn echter nodig, ze zetten dingen in beweging.  Maar ze zijn niet heilig, intern hebben we continu discussie over deze maatstaven.  We leren continu, en over de tijd zullen de KPI’s mee evolueren.

Globaal karakter

Duurzaamheid heeft een globale agenda, als het in het ene land wat minder gaat, hebben we via andere landen  compenserende effecten.  Voor de duurzame positie van ons bedrijf is het goed de risico’s en de opportuniteiten te spreiden. Zowel in Nederland, Europa en de Verenigde Staten als in de groei economieën China, Latijns America, Rusland en India

Beide paden bewandelen

Wij zijn in verschillende delen van de wereld actief, waar je ook ziet dat verschillen in de welvaart heel groot zijn.  Hier in het Westen hebben we een ingesteldheid van highest performance, maar de kans bestaat dat de disruptive innovations komen uit gebieden waar men werkt vanuit het good is good enough principe.

Ook hier is een paradigmashift aan de gang: kijken we naar de beste oplossingen die je kan bedenken, of ga je kijken naar wat goed genoeg is.  Het is een interessante verandering, momenteel moeten we nog beide paden bewandelen.

We gaan interessante tijden beleven!

Openheid, dat heb ik goed kunnen merken in dit gesprek, verbinding ook.  Ik hoop dat meer bedrijven op de duuzaamheidskar springen én de deuren open gooien!

Franky De Cooman

Met dank aan Mieke De Pril en Evelien De Cooman voor de redactie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: