Jan Toye – Brouwerij Palm / VZW Ga Voor Geluk

JanToye_PalmBeer_HorsesIn 2004 stapte de oudste zoon van de topman van Brouwerij Palm uit het leven.  Het was de start van een diepgaand en ingrijpend proces.

Beste Lezer, voor u aan deze tekst begint, best eerst even de algemene inleiding op deze interviewreeks lezen...

Zoeken naar de finaliteit

Mijn zoon Christoph was hoogbegaafd, hij zocht naar de finaliteit van het leven.  Hij las veel boeken, als laatste A l’Ecoute du Vivant  van Christian de Duve.  In dit boek legt de schrijver uit hoe de kosmos is ontstaan, gaande van de big bang, via de eerste elementaire deeltjes, over de aminozuren tot het eerste leven.  De auteur legt uit hoe een zelf-voortschrijdend systeem geen externe creator nodig heeft.  Ik wou die man ontmoeten, het was het laatste boek dat mijn zoon gelezen had, en na het lezen van dat boek was hij in een nihilisme vervallen.  Ik heb hem ontmoet, de vraag over de finaliteit van het leven vond hij moeilijk.  Hij was er ook nog niet helemaal uit, inherent aan de darwinistische visie is dat wat gebeurt, gewoon ook gebeurt, wat voortbestaat blijft gewoon bestaan en de rest verdwijnt.

Hij heeft nadien nog twee andere boeken uitgegeven: Génétique du péché originel en De Jésus à Jésus en passant par Darwin.  In dat laatste grijpt hij terug naar de figuur van Jezus, een man die het inzicht dat hij iets kon doen met zijn leven, voor de tijd dat het duurt.  Een man met één doel en een gerichtheid in het leven, met het inzicht dat we iets kunnen doen met ons levenstraject.  Maar dood gaan we allemaal, en dat is goed, want de dood is nodig opdat de soort, zich zou kunnen verbeteren.  En dat is onze finaliteit.

Compagnon

Christoph was niet enkel hoogbegaafd, hij was ook hooggevoelig.  Hij kon niet tegen onmacht en onrecht.  Als je daar bovenop introvert en perfectionistisch bent, dan krijg je een hoop existentiële spanningen waar je niet mee naar buiten kan.  Ik kan me inbeelden dat dit leidt tot een tunnelgevoel, tot psychische pijn.  Mensen die daarmee zitten, denken aan het verdwijnen in de dood, de dood wordt een compagnon, en dat geeft hen rust.  Op een bepaald moment begin je je te fixeren op die gedachte en zo vormt het een stuk van je persoonlijkheid.

Zingevingstraject

Mijn tweede zoon heeft zijn broer gevonden…. Hij heeft het gebeuren in twee dagen tijd mooi samengevat: je mag niet slimmer zijn dan het systeem.  Het systeem is niet volmaakt, maar hij aanvaard het, hij wil er gelukkig in leven.  Hij wou met zichzelf bezig zijn en gelukkig leven, maar niet door een ander ongelukkig te maken, ook niet door zichzelf dingen te laten doen die binnenin niet kloppen.  Dat is toch ongelooflijk als je tot zo een inzicht kunt komen als je 17 jaar bent.  Ik heb er twee jaar over gedaan om tot een beetje inzicht te komen over het bestaan.  Uiteindelijk heb ik aanvaard dat het leven zonder uiteindelijke finaliteit is, maar dat je wel zin kan geven aan je leven.

Zo begin je aan je zingevingstocht en probeer je je traject helemaal te herdenken.  Je voelt je een heel ander mens worden.

Ik voel nu een fusie met mijn zoon, de denker, die ons verlaten heeft.  Ik was de persoon die leefde met oogkleppen.  Ik heb niet het gevoel dat hij er niet meer is.  Ik heb al veel meegemaakt in mijn leven: zoon verloren, beurscrash, het bedrijf dat achteruit gaat.  Maar het is een levenscyclus, je moet jezelf altijd weer opnieuw uitvinden, dat is het boeiende aan het leven.  Het is door de puddingen in elkaar te laten zakken dat er vernieuwing kan komen.  Maar diep vanbinnen voel ik me gelukkig.  Dat is een ongelooflijk tof gevoel, maar om tot daar te komen moet je wel door je onmacht en je kwetsbaarheid heen.  Moet je alles verwerken.  Zo kom je tot het inzicht dat je er iets kan aan doen, dat er wel onmacht is, maar ook veel macht, de macht om te beïnvloeden.

Werken vanuit je gedachtengoed

Ik voel mijn bewustzijn ongelooflijk groeien.  Ik ben er open voor gaan staan, en heb er een kader kunnen rond trekken vanuit mijn eigen ervaringen.  Door wat er gebeurd is kom ik nu veel mensen tegen die ik anders nooit ontmoet zou hebben.  Dit nu allemaal bevestigd zien, dat het kan verdiepen is ongelooflijk boeiend.  Kan je nog gelukkiger zijn dan wanneer je groeit in je bewustzijn?  Ik heb dat nu op latere leeftijd, maar dat maakt niet uit.  Ik voel me zo jong als mijn zoon.  Het is euforisch als je vanuit je gedachtengoed weet wat je moet doen, als je weet hoe je het op de juiste manier moet doen.

Door de interne transformatie ben ik gegroeid in authenticiteit, door te weten wie ik ben en wat mijn beperkingen zijn.  Mijn kwetsbaarheid heb ik ten volle geuit, op de begrafenis hebben we niet weggemoffeld dat het suïcide was.

Herbronnen

Het begon me allemaal te boeien.  Ik begon me de vraag te stellen wat ik fout had gedaan, wat de cultuur fout doet met ons en onze kinderen.  Als je begint door te spitten, en je de oorzakelijkheid ontdekt, dan kom je tot heel diepe inzichten.  Zo kwam ik tot herbronning en zingeving, al was het maar om mezelf terug zin te geven.  Maar het leidt ook tot een maatschappelijke plicht om er iets mee te doen.  In mijn vorig leven was ik voor 100% bezig met zaken doen en geld verdienen, met alsmaar rijker worden en er voor te zorgen dat je erbij hoort.  Nu ben ik voor 50% bezig met de Vzw en Stichting Ga voor Geluk.

Theater van het leven

Niemand heeft gekozen om mee te doen in dit theater van het leven.  Samen met een andere nabestaande vader zijn we partner van de Vzw en Stichting Ga voor Geluk, waarbij we zoeken naar wat geluk juist is, en wat tot geluk leidt.  Maar ook wat suïcide is en zijn voorbode depressie.  Hoe je tot depressie komt en tot de vluchtwegen anorexia, drugs, alcohol, boulimie, ..en suïcide?

Als ondernemer wil ik daar iets aan doen, niet brandjes blussen, maar vanuit een positieve ingesteldheid preventief werken op lange termijn.

Gelijke kansen

Via een leerstoel aan de KULeuven willen we hoogbegaafdheid op de medische kaart krijgen, zodat het medisch gedefinieerd wordt.  Er is een project van de Vlaamse regering waarbij 10000 kinderen gevolgd worden en gekeken wordt naar emotionele stoornissen.  Hoogbegaafdheid zat niet in hun programma.  Ik hoorde onlangs op radio 1 ouders vertellen dat hun hoogbegaafd kind veel geluk heeft gehad omdat men er wist mee om te gaan. Via een differentiële aanpak heeft men het kind weten uit te dagen.  Het is belangrijk dat hoogbegaafden weten om te gaan met hun gave, persoonlijkheidsvorming krijgen en zo hun eigen limieten en beperkingen leren kennen, en vooral deze te leren aanvaarden.  In het onderwijs moet er niet enkel differentiatie zijn voor hen die uit de boot vallen, maar ook naar boven toe.  We mogen hoofdbegaafdheid niet als luxeprobleem beschouwen, we kunnen differentiëren via kangoeroeklassen en differentiële aanpak in de klas.  We mogen er niet van uit gaan dat iedereen gelijk is, dat is een communistische visie.  Niet iedereen is gelijk, maar iedereen moet wel gelijke kansen krijgen, ook de hoogbegaafden!  Er is nog veel werk aan de winkel…

Mens worden

Opvoeding is heel belangrijk, de imprint periode verloopt best op een goede manier.

In welke mate worden we in het onderwijs gestimuleerd om na te denken over jezelf?  Hoe leer je te ontdekken wie je bent?  Humaniora is al lang niet meer het onderwijs dat er voor zorgt dat je meer mens wordt.  Dit mens worden zou moeten beoordeeld worden in de eindtermen.  Zoeken waar je goed in bent, waar je passie voor kan opbrengen, je talenten leren kennen.  Dat is zin brengen in je leven, je meaning of life  of je purpose ontdekken.  Als dat van jongs af aan goed ingeprent wordt, dan komt je tot een volwaardige zelfontplooiing, dan heb je een goede start in het leven.  Een goede start in het leven is zeer belangrijk, daar horen veel aspecten bij: borstvoeding, tijd, genot, …

We leven nu in een tijd van schuldcultuur, genieten en tijd nemen hoort daar niet bij …

Toverbos

Voor de kleuterschool hebben we het Toverbos ontwikkeld, waarbij we met poppen werken.  En poppen kunnen beter de emoties van het kind uitdrukken dan het kind zelf.  Expressie voorkomt depressie…  Die poppen spelen een spel, en wanneer er een kind wordt buitengesloten, kan het via de poppen, waarbij de juf de grote vogel is, ervoor zorgen dat het kind terug kan meedoen.  Als dat kind heeft kunnen meespelen, dan gaat het gelukkig naar huis.  Die imprint periode is heel belangrijk, wat daar gebeurt kan heel traumatiserend zijn.  Ik weet er van mee te spreken, ik heb een heel ongelukkige jeugd gehad.  Ik kon me niet integreren, was niet expressief en kon niet weg met mijn gevoelens.  Ik zou mijn jeugd graag herbeginnen…

Warm nest

Heel belangrijk is een goede start te hebben in het leven, weerbaarheid is ook belangrijk, aanvaarding, kunnen omgaan met onrecht en onmacht.  Je mag ook niet vergeten dat fysiek en mentaal op elkaar inwerken: je moet bewegen.  Je kan niet enkel zorgen voor een gezonde geest, je moet ook sporten.  Je moet verbonden zijn, mindfull, bewust, in het leven en in het nu staan.  Je moet de negatieve gevoelens, het onrecht dat je is aangedaan, verwerken.  Als je ze uit de weg gaat, dan komen ze zeker en vast terug.

Leer de dingen te aanvaarden zoals ze zijn.  Je kan met de anderen bezig zijn en zien wat ze doen.  Dat leidt tot jaloezie, je bent dan te veel met je ego bezig.  Leer de dingen te aanvaarden zoals ze zijn, je gevoelens te aanvaarden en te benoemen.  Dat is al een hele kunst.  Als je ze dan kan aanraken en uiten, dan ben je al heel ver.  Je moet ergens een plek, een warm nest hebben, waar je dat in verbondenheid kan doen.  Een plek waar je totaal jezelf mag zijn, waar men je aanvaardt in goede en in slechte dagen.  Dat zou normaal het huwelijk en het gezin moeten zijn.  Zou normaal…

Mindfull

We hebben een project gehad waarbij 400 leerlingen mindfulness kregen en 400 niet.  We hebben deze kinderen gevolgd in hun emotioneel welzijn.  De resultaten waren schitterend, vooral in de leeftijdscategorie van 14-18 jaar.  Het effect bleek nog groter wanneer de leerkracht ook mindfull leefde en het goede voorbeeld gaf.

Authentiek leiderschap

Mindfull zijn straalt af op anderen, het werkt inspirerend.  Het boeide me om daarmee iets te doen in organisaties, in werkomgevingen, plekken waar mensen gelukkig zijn en hun talenten mogen gebruiken.  Hierbij moeten we beginnen aan de top van het bedrijfsleven, niet zoals bij het voormalige Fortis waar iedereen nog een tandje moest bijsteken zodat men de citroen nog meer kan uitpersen.  Bovenaan een bedrijf moet iemand zitten die maturiteit heeft, de maturiteit die ik pas op latere leeftijd gekregen heb.  Zo heb ik een groepje van twaalf mensen bijeen gebracht, in dat groepje zaten bedrijfsmensen, een paar consultants en professoren.  Samen hebben we de missie van onze groep, ALIVE, gedefinieerd, dat was niet gemakkelijk, maar het zit wel sterk in elkaar.  We willen geen instituut vormen, maar wel zaken in beweging brengen en zelf het goede voorbeeld geven.  Katalyseren door het goede voorbeeld te geven.  Kijken wie er nog goed bezig is, inventariseren wat de verschillende vormen van bedrijfsculturen centraal stellen en zien hoe dat afstraalt op de werknemer.  Zo hadden we ook de decaan van de faculteit Economie van de KULeuven, Luc Sels, die een doctoraatsstudent had in de materie van Authentiek leiderschap, Hannes Leroy.  Dit is toch iets helemaal anders dan cijfertjes…

Authenticiteit & kwetsbaarheid

Met een aantal mensen hebben we van gedachten gewisseld over authentiek leiderschap.  Ik denk niet dat je een authentieke leider kan zijn, je kan je hoogstens authentiek gedragen.  Als leider moet je je goed in je vel voelen, zodat je je kwetsbaarheid kan tonen en vooral er voor zorgen dat iedereen authentiek kan zijn.  Je moet vooral een empatisch leider zijn, je kunnen inleven staat nog hoger voor mij.  Je moet geïnteresseerd zijn in de mens en hem centraal stellen.

Alles goed?

Wie het goed doet en altijd succes heeft, komt er niet meer toe om zijn kwetsbaarheid te uiten.  Trouwens, ik zoek een journalist die een stukje wil schrijven over ‘alles goed?’.  Dat zeggen we toch tegen elkaar wanneer we elkaar ontmoeten?  In de kringen waar ik kom stelt men altijd die vraag: ‘Alles goed?’.  Vroeger stelde men meer de vraag ‘hoe is het met u?’.  Dat is de juiste vraag, dan krijg je een opening om eventueel te zeggen dat je die dag in een dip zit.  Maar bij ‘Alles goed?’ kan je maar één ding antwoorden: ‘Uiteraard’, want dat alles goed met je gaat is de norm.  De Leading Succes People zullen ten val komen, dat kan niet anders.  Ze zullen groeien in bewustzijn, het bewustzijn van de kwetsbaarheid, aan wat zin geeft in het leven, en niet te veel in het oog willen springen.

Icarus

Ik ben betrokken in enkele financiële cenakels, had oa. een behoorlijk aandelenpakket van het grootste bedrijf van België, Fortis. Fortis werd overgenomen, men zocht altijd maar naar meer en meer.  Dat leidt tot Icarus die te dicht bij de zon komt.  Hoogmoed komt voor de val, wie mee is gestapt in dat verhaal is goed verbrand.  Dat is maar goed ook, maar het heeft wel de financiële ruggengraat bij veel ondernemende families weggenomen.  De economische slagkracht, het liquide patrimonium om te investeren is weg.

De crisis heeft veel mensen tot de relativiteit terug gebracht, tot nederigheid en het herkennen van onze kwetsbaarheid.

Mentaal kapitaal

De Europese gemeenschap heeft een wel onderbouwde studie in 17 landen gedaan: The EU Foresight on Mental Capita land Wellbeing.  Wat zorgt voor gelukkige, evenwichtige mensen die zich goed voelen, die een goed welzijn hebben.  Het zijn allemaal zaken die we eigenlijk al weten, maar die nu bij elkaar zijn geschreven.  Van hieruit kan je als land een policy distilleren waarbij je een hoop factoren bevordert en tracht een aantal negatieve zaken te vermijden.

Bij het voorstellen van de resultaten van het project waren we slechts met twee vanuit België aanwezig.   Er was niemand van de Vlaamse of de Federale Regering.   Arm Vlaanderen, arm België.  In Nederland heeft men de opdracht gegeven om het welzijn van de bevolking in kaart te brengen zodat er ondersteuning kan geboden worden.  Dat hebben we hier helemaal niet, verder denken dan het behoud van de eigen positie lukt hier niet, een positie die betaald wordt door de belastingbetaler.  Wat ze voor deze persoon doen is slechts bijkomstig.

Ik hoop dat het nog slechter wordt, zodat we gedwongen zijn de staat af te bouwen.

Verbinding

We hebben een mooi project gedaan rond verbinding, verbinding met de gemeenschap: Warme Stad Antwerpen.  Wij betalen voor dit project de wetenschappelijk onderbouwing waarbij we het gebrek aan verbondenheid bloot leggen.  Ken je je buren?  Dat gaat allemaal in kaart gebracht worden zodat er een lange termijn beleid kan volgen.  Alles is met alles verbonden, verbondenheid is zeer belangrijk.  Daarboven geeft het je zingeving, purpose, een doel in je leven nodig zodat je je passie kan nastreven, dat je zin kan geven aan je leven.  Dan ben je aan je zelfrealisatie bezig en word je happy.

Kaptialisme als redding

We gaan samen met Jan Adins en Brecht Arnaert, een boek schrijven: individualisme 2.0.  Hoe een juist kapitalisme een redding kan zijn, maar dan wel een kapitalisme gebaseerd op een universele moraal, waarbij het externe referentiekader vervangen wordt door een intern referentiekader.  Extern oplegde normen doden de mensen in hun diepste zijn, in hun talenten.  Dat begint al in de klas: je mag niet dit, je mag niet dat, je moet binnen de lijntjes kleuren.

Het diepmenselijke

Een aantal jaren geleden werd het Remuneration & Nomination Committee Institute (RNCI) opgericht.  Daar bekijkt men hoe mensen aan te stellen voor raden van bestuur, hoe een CEO te selecteren, welke de competenties zijn die zo iemand nodig heeft.  Dit alles door het analyseren van de functionaliteit van de mens.  Hier ontbreekt het diep menselijke.  Als je een leider hebt die kan vertrekken vanuit het kwetsbare, kan relativeren en die niet vertrekt vanuit zijn ego krijg je een heel andere organisatie.

Voor de maandelijkse bijeenkomst van Alive heb ik Noël Devisch, als vertegenwoordiger van het RNCI uitgenodigd.  De bedoeling was om in gesprek te gaan over authentiek leiderschap, de impact daarvan op de organisatie en de meetbaarheid van dit alles.  Je kan dat niet meten, je kan er enkel naar polsen via dieptegesprekken.  Bij Palm hebben we sinds kort twee nieuwe leden in het directiecomité, met een drietal mensen hebben we met hen dieptegesprekken gevoerd over het leven, wat ze geleerd hebben, welke tegenslagen ze gehad hebben.  Wat hen getransformeerd en verdiept heeft en tot welke inzichten ze zo gekomen zijn.  We willen dat onze leidinggevenden hun mensen graag zien en hen begeleiden ‘naar waar ze goed in zijn en naar wat ze graag doen’ en we hebben op deze manier de kandidaten gescreend.

Evenwicht

Je mag je droom, je ondernemerschap niet enkel benaderen met je linker hersenhelft, je vindt zo altijd dingen die niet zouden lukken.  Maar je zakelijke problemen met je rechterhelft oplossen is ook niet goed, zo kom je te veel tot emotionele oplossingen.  Als mens moet je goed weten wanneer je de linker- en wanneer je de rechter hersenhelft te gebruiken.  Maar vooral moet je zorgen dat de twee in evenwicht zijn, dat je ook kan verlangen en dromen.  Dat is essentieel voor het individu, maar ook voor een bedrijf.

Loslaten

Mijn tweede zoon vreesde dat alle druk op zijn schouders ging vallen, ik realiseerde me dat ik hem ook ging verpletteren.  Ik heb hem beloofd dat ik hem voor zijn dertigste nooit ging vragen mij op te volgen.  Hij mocht uitvliegen en proberen uit te vissen wie hij is, waar hij goed in is en wat hij graag doet.  Ik maakte wel de afspraak dat ik het hem op zijn dertigste zou vragen, want er moeten keuzes gemaakt worden voor het bedrijf.  Ondertussen zorg ik ervoor dat het gras groener is bij mij.

Holistische kijk

De jongste nam de beslissing hier te komen werken, ik maakte hem lid van de Raad van Bestuur.  Het is een jonge gast met veel inzicht in het bestaan, hij kan relativeren, vindt zichzelf niet belangrijk.  Hij heeft een holistische kijk op alles.  Als wij als ouder zegden: ‘doe dit, doe dat’, dan was zijn antwoord ‘het enige wat ik moet doen is ademen’.  Dat is mindfullness, ademen, op je pilaar zitten en mediteren.  Als je stopt met ademen, dan stop je met zijn.

Op zijn 11 jaar had hij al door hoe de wereld in elkaar stak, hij vond het nog veel te lang duren tot hij volwassen was.  Hij wou stoppen met studeren en werken als arbeider, zo onderbrak hij zijn zesde middelbaar, maar hervatte via de middenjury en maakte daarna hogeschool af in NL.  Hij heeft auto’s verkocht, gewerkt bij een containerbedrijf.  Voor Colruyt heeft hij de ecologische voetafdruk van hun wereldwijnen berekend.  Voor Katoennatie heeft hij een handboek gemaakt om aan nieuwkomers uit te leggen hoe het bedrijf in elkaar zit, wat de kosten zijn van transport, niet alleen de financiële, maar ook de ecologische.

Snugger

Bij de bedrijven waar hij gewerkt heeft, heeft hij snel het business model kunnen doorgronden.

Hij vond dat we bij Palm slecht bezig waren.  Alles was top-down, de mensen wisten niet waar ze toe bij droegen.  Ik was fier om boven alles te staan, als ingenieur wou ik de organisatie meten, maar zo maak je je bedrijf dood.  Hij stelde voor om business units in te voeren, dat de mensen zelf konden ondernemen en voeling hebben met de consument, dat ze ter plekke kunnen ondernemen.  Er moeten geen woekerwinsten gemaakt worden, een minimum moet er wel zijn.  Elke business unit koopt zijn bier aan full productie cost, zij zorgen voor de sales en marketing.  We bepalen niet welk bier welke unit moet verkopen, elke unit kan combinaties maken die goed is voor zijn afzetmarkt.

Met Palm komen we net boven het klassieke pintje uit, daarin willen we ook groeien naar een premium level en zo tonen dat we kwaliteit en vakmanschap in huis hebben.  Dat is heel wat werk, maar het moet van onder uit komen.

Minder managen, meer ondernemen

In de nieuwjaar speech van 2012 had ik het over die opdeling in business units, maar ook over de wens dat mensen meer moeten kunnen ondernemen.  Dat het van onderuit begint, iedereen kan voorstellen doen om zijn job te verbeteren.  Zo wordt het zelfrealisatie, moeilijk is dat niet.  Ik wil dat men wakker blijft en kijkt, dat men ziet hoe consumenten en concurrenten zich gedragen.  Als je dat invoert als bedrijfscultuur zorgt dit er voor dat elk individu creatief bezig is, dat elkeen groeit in zijn waardigheid, dat iedereen door zijn collega’s gerespecteerd wordt.  Ik wil van Palm een goed praktijkvoorbeeld maken, waar mensen zich goed in hun vel voelen, er zijn met hun volle aanwezigheid, talenten en goesting.

Indicatoren

Het was de bedoeling dit alles te meten, maar dat kun je niet direct. Samen met een consultant hebben we uit 60 indicatoren er 10 geselecteerd om de effecten van authentiek leiderschap te registreren. In de traditionele evaluatiegesprekken werd nergens de vraag gesteld ‘wat vind je zelf?’, ‘waar ben je goed in en wat doet je graag?’, ‘wat functioneer hier goed, wat niet?’, ‘waarin wil je bijscholen?’.  Het ging dus over functionaliteit, niet over de mens.

Palm

In 1998 was Palm als mono product op zijn best: 5% marktaandeel in België, 2% in Nederland.  Daarna is het verminderd, en in 2002 de zware beurscrash, een stuk van het patrimonium dat weg ging.  In 2004 was er de zelfmoord van mijn zoon, in 2007-2008 weer een zware beurscrash.  Een greenfield-brouwerij in Polen die ik heb laten gaan.  Jan Toye, de succesvolle zakenman die ook brouwerij Rodenbach overnam en een Joint Venture maakte met Frank Boon en zo de enige brouwerijgroep werd die de vier traditionele gistingswijzen in huis heeft.

Nu heb ik maar één richting meer, groeien in authenticiteit, in de echtheid van de producten, in hoogwaardige niches, niet meer in volume.

Waarde nastreven

Aandeelhouderswaarde nastreven is niet het uitgangspunt van het bedrijf, wel waarde, groei voor alle stakeholders: consumenten, klanten, leveranciers, werknemers, omgeving, het dorp.  We gaan er van uit dat dan automatisch de aandeelhouderswaarde groeit, veel meer dan dewelke we vandaag kunnen realiseren.

De mens staat centraal, de natuur is geen mens, maar we willen er ook waarde voor de natuur creëren.  We moeten kijk naar wat een mens ervaart als waarde, dat is de nieuwe start die we maken.

Geen roofbouw

De grote zonde van het westen is de roofbouw die gepleegd wordt op mens en natuur.  Ons maatschappijbeeld is gebaseerd op het mensbeeld van Adam Smith: ‘de mens wil zich verrijken’ en Nietzsche ‘de mens streeft macht na’.  De bedoeling is de vrije markt te laten spelen, die vrije markt heeft inderdaad welvaart gecreëerd, maar wel ten koste van de mens en de planeet.  Het kapitalisme heeft een systeem gemaakt dat roofbouw pleegt op mens en natuur.  Door de eindigheid van de wereld en de natuurlijke grondstoffen wordt dit een bedreiging.  Dit gaat zich wreken op ons.  Als de planeet 6 graden opwarmt gaat 75% van de bevolking verdwijnen.  Als je nu ziet dat er zelfs in Pakistan al overstromingen zijn.  Het bewustzijn groeit, maar als we zo verder blijven doen gaan we onszelf vernietigen.

Ecologisch ondanks groei?

Momenteel groeien we sterk in de VS, we wensen daar een audit te doen op onze ecologische voetafdruk.  Hier bier maken en naar daar vervoeren betekent transport van 90% water.  Maar als je daar produceert en je alles via de weg van het oosten van de VS naar het westen  transporteert is het ook niet goed.

Momenteel varen we met containers naar 9 havens, dat is vrij duurzaam.  We onderzoeken momenteel of we niet via recycleerbare PET vaten kunnen leveren.

Glocalisering

Gunter Pauli predikt glocalisering: lokaal produceren met ingrediënten van ter plekke voor de behoeften van ter plekke.  Terug gaan naar de kruidenier om de hoek, je textiel niet in China laten maken.  De economie was op zoek naar landen met lage lonen, maar die lonen blijven niet lang laag.  Die confectie ateliers in China worden nu gebruikt om elektronica te maken.  Voor textiel gaat men nu naar Vietnam en Cambodja, maar in die landen gaan de lonen ook stijgen.  Zo trek je de wereld rond, om uiteindelijk terug thuis te komen.  De toekomst is lokaal produceren voor lokale behoeftes.

Rentmeester

Culturele uitwisseling is goed voor de diversiteit, onze gemeenschappen zijn multicultureel.  Je moet elkaar leren kennen.  Daarom denk ik niet dat we de productie van bier in bulk moeten exporteren, maar high-end, authentieke bieren brouwen die wereldwijd kunnen verkocht worden.  Dat is uitwisseling van culturen.

Zo hebben we de missie van ons familiebedrijf gedefinieerd.

Brouwerij Palm startte in 1747, ik ben de rentmeester van een familietraditie.  Ik heb het bedrijf niet ontvangen om het te verkopen, had dat zo geweest, had ik dat in 1998 moeten doen.  De waarde is nu misschien maar 1/3 meer, maar daar gaat het niet om.  Het gaat erover jezelf heruit te vinden, te verdiepen.

Bruin café

We hebben met Palm een mooi product, een familietraditie, het verlengstuk van het bezig zijn met de natuur en met landbouw.  Een pintje drinken is plezant, het helpt erbij dat mensen met elkaar praten, expressie voorkomt depressie.  Een café is eigenlijk een maatschappelijke noodwendigheid.  In een café kom je binnen zonder maatschappelijke status of rang, maar als mens.  In een echt bruin café lukt dat, iedereen komt daar binnen, je neemt een pint en je mag daar jezelf zijn.  Je kan daar kwetsbaar en emotioneel zijn, er is altijd wel iemand die interesse toont en je warm opvangt.

In Nijmegen, waar ik mijn doctoraat doe, serveren ze Palm van het vat in het studentencafé.  Ik drink er daar eentje met veel smaak, maar vooral met veel respect!

Franky De Cooman

Met dank aan Mieke De Pril en Evelien De Cooman voor de redactie.

4 Responses to Jan Toye – Brouwerij Palm / VZW Ga Voor Geluk

 1. Paul Verbruggen says:

  Zo verrijkend, zo menselijk, zo verhelderend. Verplichte lectuur voor ondernemers en leidingsgevers. Automatisatie en informatica scheppen nieuwe communicatiemogelijkheden maar bannen ook contact (ban-contact). We moeten terug de mens achter het product leren ontdekken. Hoe zielig is het niet om aan te schuiven bij de broodautomaat als we net zo goed kunnen genieten van de gezellige sfeer, de leuke babbel en de zoete geur van vers brood bij de warme bakker. Weer een bijdrage die ‘goesting’ geeft naar meer.

 2. Manfred Geldof says:

  De cirkel is en blijft rond….dat hebben Oosterse culturen alvast voor op Westerse die nog
  steeds dominant lineair denken.In het middelpunt van de cirkel heb je oneindige mogelijkheden en maximaal potentieel.Daarom is het zo belangrijk dat we terug gaan naar ons eigen middelpunt …ons eigen zelve…ons eigen ziel…Daar zijn we met elkaar en met alles verbonden…ook met de bron-krachten van onze creatie…. In het middelpunt stopt tijd,plaats en ruimte zoals wij die ervaren en komen we aan het raakpunt van nieuwe creatieve,innovatieve en universele dimensies en mogelijkheden.Een omgeving creeren waarbij mensen samen tot hun “zelve” kunnen en mogen komen is de taak van leiderschap in het transformationele tijdperk.

 3. Bernard Deltour says:

  Mooi. Dat is pas diepgang. Geen individu verandert de wereld wel. Wel kunnen individuen die in hun dagdagelijkse, beperkte, onmiddellijke omgeving voor “the right things” gaan en ernaar handelen echt wel een verschil maken. Nietsbetekenend zijn we allemaal. Behalve wanneer we er elk voor kiezen er iets goeds van te maken. Meer zingeving hebben we niet nodig. En als er één of andere god bestaat, dan zal hij er die goede mensen wel voor belonen! Dus, we kunnen er alleen maar goed bij varen. Hier en in een eventueel hierna! Dank u, Jan Toye.

 4. Isabelle Geeroms says:

  Beste Heer Toye,

  We hadden elkaar ontmoet tijdens de canvascollectie 2010.Meerdere malen herinner ik ons gesprek over de essentie van geluk: ‘geborgenheid’….fijn dat ik dat toen heb mogen delen.
  Ik wens jou ontzettend veel succes met de zoektocht naar al uw verbintenissen met een ON-eindig denkvermogen en ON-eindige creativiteit!
  Geniet van Ga voor Geluk!
  Isabelle Geeroms

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: