Materialiteit

Als je kijkt naar ISO26000 en GRI, dan merk je dat MVO kan gaan over een veelheid van zaken.  Velen zien door het bos de bomen niet meer, voor sommigen kan het zelfs zo blokkerend werken dat ze er niet aan beginnen.  Vooral KMO’s kunnen daar last van hebben.

Lees meer over dit bericht

Complementaire economie – LETS

In tijden van crisis groeit de belangstelling voor alternatieve vormen van economie: het verhandelen van diensten en goederen waarbij niet noodzakelijk in harde valuta wordt gerekend.  Mensen hebben hun vertrouwen in het geldsysteem verloren, of kunnen gewoon de eindjes niet meer aan elkaar knopen.

Een goed uitwerkt systeem is LETS,  het Local Exchange and Trade System.  Een LETS groep is een lokaal netwerk van mensen die diensten (en goederen ruilen) die anders door de mazen van het economisch weefsel glippen (wegens te duur, te …) .

Lees meer over dit bericht

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant is de algemene Europese beweging waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen.

Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.

Lees meer over dit bericht

Hubris / huybris

<<Een statisticus waadde met heel veel zelfvertrouwen door een rivier van gemiddeld één meter diep, hij verdronk>>  Een mooi uitspraak van Godfried Bomans,  als we ons alleen maar baseren op naakte cijfers en niet op het volledige plaatje, dan kan het zijn dat we ons vergalopperen.

<<Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards>> zei  Soren Kierkegaard, en dit citaat samengebracht met dat van Godfried kan wat mooie inzichten brengen.

Sinds kort ben ik zelfstandige in hoofdberoep, na anderhalf jaar mijn zaak uit te bouwen in bijberoep.  Ook al gaan de zaken nog niet zoals ik het zou willen, financieel gaat het goed, en ziet de toekomst er veelbelovend uit.

Lees meer over dit bericht

Supply chain

<<A supply chain is a system of organizations, people, technology, activities, information and resources involved in moving a product or service from supplier to customer. Supply chain activities transform natural resources, raw materials and components into a finished product that is delivered to the end customer.>>  Met dank aan Wikipedia, maar wat heeft dit nu met MVO te maken?

Lees meer over dit bericht

Hebzucht

‘Greed is Good’, een uitspraak van Gordon Gokko (Michaël Douglas) in de film Wall Street.

<<The point is, ladies and gentleman, that ‘greed’ — for lack of a better word — is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms — greed for life, for money, for love, knowledge — has marked the upward surge of mankind. And greed — you mark my words — will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA.>>
Lees meer over dit bericht

MVO is dood?

De Innovation Adoption curve van Rogers is in verband met MVO het bekijken waard, zeker als je kijkt naar recente ontwikkelingen en gedachtestromen.

Business & Society lanceerde vorige week de resultaten van hun enquête waaruit zij concluderen (dankzij de bevraging bij 510 bedrijven) dat Duurzame Ontwikkeling resoluut verankerd is in het Belgische bedrijfsleven.  Anderzijds hoor je hier en daar stemmen opgaan die zeggen dat Ondernemen op zich Maatschappelijk Verantwoord is, en dat er eerder een lijst moet komen van Maatschappelijk Onverantwoorde Ondernemers.

Lees meer over dit bericht

Bayesian coaching

Bij de ‘klassieke’ statistiek gaat je uit van een steekproef die ‘onafhankelijk’ is van elkaar, dat de observaties niets met elkaar te maken hebben.  Bayesian statistiek is daarin een tegenbeweging, die uitgaat van P(A|B) = P(A)/P(A&B): bij de kans dat iets gebeurt mag je ook rekening houden met wat je al weet uit het verleden.  Hoe kunnen we dit doortrekken naar coaching?

Lees meer over dit bericht

Community Supported Agriculture

“Vind de kortste, meest eenvoudige weg tussen de aarde, de handen en de mond.”

– Lanza Del Vasto

Weten we nog wat we eten?  Voedsel is de meest primaire behoefte als je kijkt naar de piramide van Maslow.  En toch proppen we van alles en nog wat in ons lijf, er niet bij stil staande hoe belangrijk voeding wel is.  Sta jij er stil bij dat jouw sperziebonen wel eens uit Kenia kunnen komen, een men het daar niet zo breed heeft?  Merk je het ook op dat kant en klare maaltijden meer en meer ingang vinden in onze maatschappij, en dat Fast Food aan populariteit wint…

Lees meer over dit bericht

Life Cycle Analysis

Je koopt een product, en je betaalt daar een (eerlijke) prijs voor.  Is daar mee de kous af?  Zijn daarmee alle kosten vereffend?

Als je kijkt naar het concept van ‘Life Cycle Analysis’ niet, bij deze ‘Cradle to Grave‘ analyse wordt de totale milieubelasting ven een product berekend, en eventueel ook de de Life Cycle Costing.

Lees meer over dit bericht