Kwetsbaar/Zielepoot

Augustus 2011, ik waag de sprong om volledig zelfstandige te worden.  Tot dan was ik deeltijds in loondienst als informaticus/statisticus, deeltijds zelfstandige als bezieler naar/via duurzaamheid.

Omstandigheden zetten me er toe aan mijn loondienst in te ruilen voor een zelfstandige activiteit in dat domein.  Om ons gezin een duurzame (financiële) toekomst te garanderen zal dat informatica-stuk nog wel een tijdje dienen te blijven…

Lees meer over dit bericht

Hubris / huybris

<<Een statisticus waadde met heel veel zelfvertrouwen door een rivier van gemiddeld één meter diep, hij verdronk>>  Een mooi uitspraak van Godfried Bomans,  als we ons alleen maar baseren op naakte cijfers en niet op het volledige plaatje, dan kan het zijn dat we ons vergalopperen.

<<Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards>> zei  Soren Kierkegaard, en dit citaat samengebracht met dat van Godfried kan wat mooie inzichten brengen.

Sinds kort ben ik zelfstandige in hoofdberoep, na anderhalf jaar mijn zaak uit te bouwen in bijberoep.  Ook al gaan de zaken nog niet zoals ik het zou willen, financieel gaat het goed, en ziet de toekomst er veelbelovend uit.

Lees meer over dit bericht

De Weg ontvouwt zich al Gaande

Michael Porter is een gerespecteerd man, iedereen die een businessplan opmaakt zal vroeg of laat geconfronteerd worden met bepaalde van zijn principes, het vijfkrachtenmodel moet je gewoon in ogenschouw nemen.

Laat net die man iets willen gaan doen om de wereld te verduurzamen, via Creating Shared Value, een inspirerend artikel in de Harvard Business Review.  Schitterend vind ik het, mensen met gezag, met impact die van zich laten horen, die de duurzame kaart trekken.

Lees meer over dit bericht

Imagineering

Imagineering is oorspronkelijk het departement van the Walt-Disney Company dat verantwoordelijk was voor het creëren en realiseren van pretparken over de gehele wereld.  Het is een contaminatie van twee woorden: Imagining & engeneering: het verbeelden en construeren van de toekomst.

Bij transitie en MVO is het gebruikelijk om via geleide brainstormsessies de toekomst te creëren, daarom zie je daar ook meer en meer de term opduiken.

Transitie is een echt grassroots initiatief, daar zijn geen limieten aan de verbeelding zolang het maar past binnen de ‘wet’ en een duidelijk normbesef.  Bij een bedrijf/organisatie is het van groot belang dat de top van het bedrijf de krijtlijnen van de brainstorm uitzet (het speelveld), maar dat nadien de hersenstormers mandaat krijgen om vrijelijk te dromen (& doen) binnen het gezette kader.  Zonder dit mandaat loopt een positieve droom de kans te ontaarden in een grote desillusie.

Lees meer over dit bericht

LEED

‘Leadership in Energy in and Environmental Design’ , daar staat deze afkorting voor. 

Het is een certificeringssysteem voor ‘groene’ gebouwen, ontworpen door de USGBC, de U.S. Green Building Council, waarbij het ontwerpen van gebouwen vanuit verschillende ooghoeken wordt bekeken.

Het is de bedoeling dat bij het ontwerpen en bouwen rekening wordt gehouden met

  • Energie(besparing)
  • Waterverbruik
  • CO2 uitstoot
  • Kwaliteit de leefomgeving in het gebouw
  • Kwaliteit van het milieu rond het gebouw
  • Gebruik van grondstoffen
  • Impact op de omgeving

Lees meer over dit bericht

CSR 2.0

Zoals ik het zie is MVO 2.0 (of CSR 2.0) een samensmelting van co-creatie, het bewandelen van het chaordische pad met het genereren van Shared Value voor ogen, en dit alles overgoten met een grote saus van Goesting! 

Niet omdat het moet van overheidswege, of vanuit druk van klanten, maar gewoon omdat je als organisatie voelt dat je niet anders kan.  Niet omdat het nu eenmaal bon-ton is,  maar omdat je heel veel goesting hebt om dat wereld een positieve draai te geven.  Niet saai, niet met het opgeheven wijsvingertje, maar met een verschrikkelijk postitieve attitude.  Niet MVO ergens goed verstopt in een solitair departementje, maar doorleefd in alles wat je doet. 

Bij dit alles hou je dan rekeningen met de ‘beperkingen’ van de planeet, en van de mensen (en andere schepselen) die ze huisvest.  Vergeet niet dat die consumenten ook werknemers zijn, die er niet mee gediend zijn uitgeperst te worden als een citroen, die recht hebben op waardig werk (ik ben een Daensist, weet je…), die graag vol leven terug naar huis gaan na een deugddoende dagtaak.

Lees meer over dit bericht

Chaordische pad

Het ontstaan van de VISA kaart is nauw verbonden aan de ontwikkeling van wat men nu noemt het Chaordische Pad.

Dee Hock wist het management van Bank of America er van te overtuigen hun BankAmericard idee uit handen te geven.  Dit is het ontstaan van wat we nu kennen als het VISA imperium.  Toen hij in contact ging met alle stakeholders wist geen één van hen waartoe het hen zou leiden, ze konden wel het eindproduct omschrijven zonder een finale oplossing te hebben.  De principes werden uitgezet, niet de procedures.  Trouwens, momenteel verzanden veel bedrijven en organisaties in een té veel aan procedures, en wordt het kind met het badwater weggesmeten.

Lees meer over dit bericht