Eric Whitacre – Lux Aurumque

Grandioos project, als dit geen crowdsourcing is…

Our Common Future / Brundtland Rapport

Nadat via De Club van Rome de intelligentsia zich over een duurzame wereld hadden uitgesproken, was het in 1983 de beurt aan de politiek.  Premier Brundtland van Noorwegen leidde toen de World Commission on Environment and Development (WCED) van de Verenigde Naties.  Deze commissie boog zich over de versnellende teloorgang van de natuurlijke rijkdommen en van de leefomgeving, en de consequenties daarvan voor de economische en sociale ontwikkeling.

In 1987 leidde dit tot het rapport ‘Our Common Future’, ook gekend als het Brundtland rapport, hetwelk realistische voorstellen wou formuleren om deze problematiek op te lossen, en er zo voor te zorgen dat de (menselijke) vooruitgang duurzaam kan gebeuren zonder de rijkdommen voor de toekomstige generaties in het gevaar te brengen.

Lees meer over dit bericht

Bicycle – Queen

Een gecrowdsourcte versie van een groene klassieker

Imagineering

Imagineering is oorspronkelijk het departement van the Walt-Disney Company dat verantwoordelijk was voor het creëren en realiseren van pretparken over de gehele wereld.  Het is een contaminatie van twee woorden: Imagining & engeneering: het verbeelden en construeren van de toekomst.

Bij transitie en MVO is het gebruikelijk om via geleide brainstormsessies de toekomst te creëren, daarom zie je daar ook meer en meer de term opduiken.

Transitie is een echt grassroots initiatief, daar zijn geen limieten aan de verbeelding zolang het maar past binnen de ‘wet’ en een duidelijk normbesef.  Bij een bedrijf/organisatie is het van groot belang dat de top van het bedrijf de krijtlijnen van de brainstorm uitzet (het speelveld), maar dat nadien de hersenstormers mandaat krijgen om vrijelijk te dromen (& doen) binnen het gezette kader.  Zonder dit mandaat loopt een positieve droom de kans te ontaarden in een grote desillusie.

Lees meer over dit bericht

Make.Believe Sony

Ik beken, ik ben een materialist, en ik heb altijd al een voorliefde gehad voor Sony.  Onze laptops (die van mij is héél energiezuinig), de Playstation (van de kinderen, écht waar), luidsprekers, versterker, …

Dit weekend ontdekte ik dat ze ook heel verantwoord bezig zijn.  Ze hebben een crowdsourcing programma opgezet om mensen laten mee te denken hoe we met technologie mee iets voor de planeet kunnen.  Een MVO project dat aanleunt bij hun core-business, zoals het dus zijn moet.

Lees meer over dit bericht

Co-creatie, co-constructie, crowdsourcing

Ik denk dat deze termen veel met elkaar te maken hebben, en soms inwisselbaar zijn.   Het komt telkens neer op een bottom-up strategie om tot realisaties te komen, en dit in tegenstelling met de klassieke top-down benadering.

Het is in elk geval een creatieve broedplaats!

Lees meer over dit bericht