Philip Chamberlain – C&A

Philip Chamberlain (already working 40 years for C&A!) is on European level responsible for all stakeholder engagement.  Also partially present, the country Director of C&A Belgium/Luxembourg. C&A

Lees meer over dit bericht

MVO is dood?

De Innovation Adoption curve van Rogers is in verband met MVO het bekijken waard, zeker als je kijkt naar recente ontwikkelingen en gedachtestromen.

Business & Society lanceerde vorige week de resultaten van hun enquête waaruit zij concluderen (dankzij de bevraging bij 510 bedrijven) dat Duurzame Ontwikkeling resoluut verankerd is in het Belgische bedrijfsleven.  Anderzijds hoor je hier en daar stemmen opgaan die zeggen dat Ondernemen op zich Maatschappelijk Verantwoord is, en dat er eerder een lijst moet komen van Maatschappelijk Onverantwoorde Ondernemers.

Lees meer over dit bericht

Faciliteren

Ik heb reeds verteld dat je voor MVO 2.0 veel hebt aan imagneering momenten, maar hoe faciliteer je als coach nu zo een co-creatieve oefening?

Lees meer over dit bericht

Generatie Y

Mei 68, zegt het jou iets?  Dat is het moment dat ik geboren ben, een kind van de revolutie dus…  Alhoewel, ik ben nog behoorlijk ‘braaf’.

Toen ik begon te solliciteren, durfde ik (en vele mensen van mijn generatie) met moeite vragen hoeveel ik zou verdienen, ik was blij en fier werk te vinden.  Toen ik jaren later sollicitatiegesprekken afnam, dan vroegen de jonge rekruten godbetert onmiddellijk hoeveel dagen verlof ze zouden krijgen…

Lees meer over dit bericht

Transition Towns

Een tweetal jaren geleden werden wij, enkele transitie pioniers,  gevraagd om mee te wereken aan een uniek crowdsourcing project: het vertalen van het transitiehandboek naar het Nederlands.

Maar wat is nu de Transitiebeweging?

Transitie is een beweging gestart in het Engelse dorpje Totnes door Rob Hopkins in het jaar 2005.  Hij vertrok vanuit 3 basisopmerkingen

  • Piekolie : de olie (en alle andere grondstoffen) zijn eindig, en we zijn er aan verslaafd.
  • Er is naar het schijnt iets aan de hand met ons klimaat
  • Vroeger was er sociale druk, sociale controle, nu is er sociale ontrafeling

Lees meer over dit bericht

Hofnar

Er was eens een bedrijf dat voelde dat er iets scheelde.  Het bedrijf werd geleid door een wijs man.  De wijze man wist niet goed wat er loos was, maar wou graag de vinger op de wonde leggen.  Maar hoe kon hij te weten komen wat er aan de hand was?  Hoe kon hij te weten komen waar de stront aan de knikker zat?

Wijs als hij was, besefte hij dat hij niet zelf op queeste kon gaan, daarom vroeg hij aan een van zijn onderdanen op zoektocht te gaan, en elkeen van het bedrijf te bevragen.  De vragensteller genoot -net als de hofnar in lang vervlogen dagen – van de hoogste bescherming van de baas, en de bevraagden kregen de gelegenheid anoniem hun gedacht zeggen.  En zo geschiedde…

Lees meer over dit bericht

CSR 2.0

Zoals ik het zie is MVO 2.0 (of CSR 2.0) een samensmelting van co-creatie, het bewandelen van het chaordische pad met het genereren van Shared Value voor ogen, en dit alles overgoten met een grote saus van Goesting! 

Niet omdat het moet van overheidswege, of vanuit druk van klanten, maar gewoon omdat je als organisatie voelt dat je niet anders kan.  Niet omdat het nu eenmaal bon-ton is,  maar omdat je heel veel goesting hebt om dat wereld een positieve draai te geven.  Niet saai, niet met het opgeheven wijsvingertje, maar met een verschrikkelijk postitieve attitude.  Niet MVO ergens goed verstopt in een solitair departementje, maar doorleefd in alles wat je doet. 

Bij dit alles hou je dan rekeningen met de ‘beperkingen’ van de planeet, en van de mensen (en andere schepselen) die ze huisvest.  Vergeet niet dat die consumenten ook werknemers zijn, die er niet mee gediend zijn uitgeperst te worden als een citroen, die recht hebben op waardig werk (ik ben een Daensist, weet je…), die graag vol leven terug naar huis gaan na een deugddoende dagtaak.

Lees meer over dit bericht