Philip Chamberlain – C&A

Philip Chamberlain (already working 40 years for C&A!) is on European level responsible for all stakeholder engagement.  Also partially present, the country Director of C&A Belgium/Luxembourg. C&A

Lees meer over dit bericht

Uit de bak, aan de bak

BZN-cosmogolem-tempMaatschappelijk Verantwoord Onderemen (MVO) is een breed begrip waar geen eensluidende definitie voor bestaat, en dat schept als dusdanig heel wat verwarring.  Echter, op deze manier geeft het aan bedrijven – of organisaties in het algemeen – de mogelijkheid om het zelf invulling te geven.  Op deze manier kunnen organisaties zich MVO eigen maken en zoeken naar hun eigen zingeving.

MVO is als dusdanig een proces van vallen en opstaan, waarbij de beste resultaten geboekt worden wanneer persoonlijke, organisationele en maatschappelijke doelstellingen op één lijn komen te staan.  De vraag of een dergelijk proces financieel loont, zorgt voor heel wat verdeeldheid bij denkers en doeners.   Wetenschappelijk onderzoek begint zich gelukkig meer toe te spitsen op het hoe en waarom organisaties verantwoordelijkheid opnemen voor de maatschappij.  Op deze manier kan men trachten onderscheid te maken tussen greenwashers en zij die het doen vanuit hun authentieke maatschappelijke betrokkenheid.

Lees meer over dit bericht

Staf Coertjens – Amnesty International Vlaanderen

Staf CoertjensStaf is coördinator centrale diensten van Amnesty International Vlaanderen.

Lees meer over dit bericht

Wouter Vermeulen – Coca-Cola Enterprises

Hoe gaat een groot bedrijf als Coca-Cola om met duurzaamheid?  Die vraag prikkelde mij al lang…Iemand die daar een antwoord kan op geven is Wouter Vermeulen, Europees directeur Health & Welness voor Coca-Cola Enterprises. 

Lees meer over dit bericht

Faciliteren

Ik heb reeds verteld dat je voor MVO 2.0 veel hebt aan imagneering momenten, maar hoe faciliteer je als coach nu zo een co-creatieve oefening?

Lees meer over dit bericht

ISO 26000

ISO – The International Organisation for Standardisation– heeft zich gewaagd aan het ontwikkelen van een ‘meetinstrument’ voor MVO.  Dankzij deze richtlijn hoeven we niet meer te spreken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties.

Ook VZW’s, scholen, ziekenhuizen, … hebben hun verantwoordelijkheid op dit vlak, bovenop hun ‘core business’ van (in het geval van een onderwijsinstelling) les geven ( it ain’t what you do, it’s the way that you do it).  Ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld hun afvalberg beperken, NGO’s kunnen hun hele handelen transparant(er) maken, scholen kunnen duurzaam inkopen, ….  Deze organisaties kunnen zich niet blijven verschuilen achter het feit dat hun opdracht op zich al maatschappelijk relevant is.

Lees meer over dit bericht

Bottom of the Pyramid

Bottom of the pyramid is een CSR concept dat door Prahaled in de wereld werd gezet.  Het richt zich op de grootste, maar tot nu toe meest onrendable groep op economsisch front: die paar miljard mensen op deze wereld die niet vet veel verdienen. 

Als je deze mensen een product kan aanbieden dat voor een schappelijke prijs hun leven wat makkelijker maakt, dan heb je een gat in de markt gevonden. 

Alom gekend spreker, marketeer en bezieler Seth Godin  schrijft er over in zijn blog .

Voorbeelden die spreken: d.light lantern waar men een LED ‘looplamp’ heeft ontwikkelt op zonne-energie die een appel en een ei kost, Triodos bank die het Sol Suffit project ondersteunt.  In Amerika tracht men een concept van héél betaalbare huizen uit te denken:  http://www.300house.com/

Meer dan vermeldenswaardig is Chotukool osmanabad in India, waar men samen met de bevolking een heel betaalbare frigobox heeft ontwikkeld. De ontwerpers hadden een paar ideeën, en hebben prototypes aan potentiële gebruikers gegeven zodat het voorstel kon bijgeschaafd worden.

Winst maken op deze manier, daar is niet veel fout mee…