Google, Siemens, E&Y: Goe bezig…

Wat hebben deze firma’s met elkaar gemeen, buiten het feit dat het grote, gerespecteerde firma’s zijn:

Ze zijn bezig de elektrische auto’s in de markt aan het zetten:

  • Siemens werkt mee aan de Smart Grid, en tracht elektrische auto’s in te zetten als buffer
  • Ernst & Young vult zijn wagenpark aan met elektrische auto’s
  • Google investeert in onderzoek om elektrische auto’s draadloos op te laden

Het gaat naar het schijnt wel nog lang duren eer wij Belgen willen geloven/investeren in electrische auto’s.  Tja…

Boven vermelde firma’s doen het heel wat beter dan Facebook, die gaan investeren in kolencentrales

Ook WWF doet zijn duit in het zakje, ze hebben onlangs een lijvig rapport uitgebracht: volgens hen en Ecofys is het mogelijk om tegen 2050 te leven op duurzame energie.

Green ICT

Green ICT is een vlag die vele ladingen dekt.

We kunnen het hebben over hoe je een PC zo energiezuinig mogelijk ontwerpt en gebruikt.  Mijn laptop bijvoorbeeld verbruikt bitter weinig, slechts een 20 Watt.  Je hoort meer en meer van Green LaptopsGreen Servers, thin clients, …

Als ICT bedrijf kan je bewust zoeken je energieopwekking zou duurzaam mogelijk te verzorgen, Google heeft daarin een duidelijke strategie.

Voorts kan je ook ICT inzetten om iets aan de wereld te veranderen, bedrijven die de computer gebruiken om CO2 uitstoot berekenen, Business Intelligence die gebruikt wordt om duurzaamheidsverslagen te helpen maken, computer programma’s die continu het verbruik van toestellen meten en bijsturen waar nodig, onze warmtepomp bijvoorbeeld houdt continue alle parameters bij, en gebruikt een gesofisticeerd algoritme  om de electrititeitsopname en warmteafgifte zo optimaal mogelijk te houden.

IT bedrijven hebben stilaan het licht gezien, the world is mine, I won’t stop this time …

Google eens op Google

Google heeft al lang een sterkte reputatie in verband met duurzaamheid:

“Don’t be evil” is de niet-officiële slogan van het bedrijf.  Daarmee geeft het aan op welke manier ze eerlijke beslissingen wil nemen op lange termijn.  Dit in tegenstelling met sommige andere bedrijven die uit zijn op korte termijn winsten.  

Die filosofie straalt ook door in projecten die ze opstarten.

Het bedrijf is er zich bewust van dat ze energievreters zijn, in dat opzicht hebben ze enorm geïnvesteerd in windenergie.

Bovenop hun google earth applicatie hebben ze een layer gebouwd die de ontbossing van de aarde weergeeft.

Nieuwste ding waarmee ze mensen willen bewust maken van wat er aan het gebeuren is met onze planeet is de powermeter,  een applicatie die je energieverbruik opvolgt.  Dit laatste is niet interessant voor mij want ik neem al 3 jaar lang elke dag de meterstanden op.  Een langdurende nevenwerking van mijn studies statistiek…