Profeet van het verleden

Het is voor de ‘profeten van het verleden’ te makkelijk om met de kennis van vandaag de beslissingen van gisteren te beoordelen.  Woorden van Jean-Luc “de tocht is moeilijk, de gids ervaren”  Dehaene .   En gelijk heeft hij, net als die mensen die momenteel moeten getuigen voor de Nederlandse Parlementaire Onderzoekscommissie in verband met hun bankenprobleem. De toon van de mensen die daar gehoord worden is hetzelfde: “met wat we nu weten”…

Lees meer over dit bericht

Our Common Future / Brundtland Rapport

Nadat via De Club van Rome de intelligentsia zich over een duurzame wereld hadden uitgesproken, was het in 1983 de beurt aan de politiek.  Premier Brundtland van Noorwegen leidde toen de World Commission on Environment and Development (WCED) van de Verenigde Naties.  Deze commissie boog zich over de versnellende teloorgang van de natuurlijke rijkdommen en van de leefomgeving, en de consequenties daarvan voor de economische en sociale ontwikkeling.

In 1987 leidde dit tot het rapport ‘Our Common Future’, ook gekend als het Brundtland rapport, hetwelk realistische voorstellen wou formuleren om deze problematiek op te lossen, en er zo voor te zorgen dat de (menselijke) vooruitgang duurzaam kan gebeuren zonder de rijkdommen voor de toekomstige generaties in het gevaar te brengen.

Lees meer over dit bericht

Chateau de Nimègue

<<
Heeft met goed gevolg afgesloten de postacademische leergang
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
>>

Dit staat te lezen op het certificaat dat ik met enige fierheid gisterenavond overhandigd kreeg.

In mijn eindpresentatie heb ik het gehad over authenticiteit en doorzettingsvermogen als voorwaarden voor MVO.  Mijn getuigenis was héél persoonlijk, want hoe kan ik nu in Godsnaam coachen naar dit thema, als ik zelf niet bezig ben met mijn authenticiteit, als ik niet bezig ben mezelf in kaart te brengen?

Ik heb co-creatief heel mooie reacties gekregen rond mijn thema  ‘au sérieux’ genomen worden…   Zij die mij kennen weten dat dit één van mijn terugkerende thema’s is, als ik kijk naar Spiral Dynamics (waar het een van de basisprincipes is) is dat niet zo verwonderlijk…

De tips die het best zijn blijven hangen?  ‘Je moet misschien niet meer au sérieux willen genomen worden (take it or leave it)’, en ‘gebruik wat meer Vlaamsche Humor’.

Tja, inderdaad…

Humor, ik mag mezelf inderdaad terug toelaten te leven, terug mijn humor naar boven te halen, de humor die ik vroeger had.  Die is behoorlijk ondergesneeuwd geraakt een viertal jaren geleden…  Niet moeilijk om het te verliezen: té lang gewerkt onder een bazin die mensen behandelde als citroenen maar wel een boeddha beeld op haar bureau had staan, net daarna je vader ten grave dragen, …

Niet getreurd, op onderstaande ben ik enorm fier…  Daar heb ik samen met het vrouwtje gisteren avond het flesje Chateau de Nimègue voor gekraakt dat we bij de uitreiking kregen, want feesten is belangrijk!!!