Puin Ruimen

Ik denk te mogen stellen behoorlijk open te zijn, dat ik me laat zien met mijn fraaie en minder fraaie kanten.  Ik schrijf, spreek en blog over wat me passioneert, waar ik mee worstel en waar dat alles vandaan komt (allé, waar ik veronderstel dat het vandaan komt).    Dit geeft bij mensen de indruk dat ik af en toe serieus puin moet ruimen…

Lees meer over dit bericht

Complementaire economie – LETS

In tijden van crisis groeit de belangstelling voor alternatieve vormen van economie: het verhandelen van diensten en goederen waarbij niet noodzakelijk in harde valuta wordt gerekend.  Mensen hebben hun vertrouwen in het geldsysteem verloren, of kunnen gewoon de eindjes niet meer aan elkaar knopen.

Een goed uitwerkt systeem is LETS,  het Local Exchange and Trade System.  Een LETS groep is een lokaal netwerk van mensen die diensten (en goederen ruilen) die anders door de mazen van het economisch weefsel glippen (wegens te duur, te …) .

Lees meer over dit bericht

Passie (ver)brandt

Op een bepaald moment is het zo ver, je hebt je passie ontdekt en je gaat er voor.  Je voelt die innerlijke drang die je niet kan tegenhouden, je bent in flow, je vergeet tijd en uur.

Je bijt je zodanig vast in het onderwerp dat je bijna vergeet te leven, dat je te weinig slaapt, dat je er continu mee bezig bent.  Je verliest zelfs je luchtigheid, je joie de vivre, ondanks je bewering dat feesten belangrijk is.

Je bent er zodanig mee bezig dat het heilig vuur van de verontwaardiging dat voor je passie zorgt,  je opbrandt.

Lees meer over dit bericht

Theorie J

Hoe vaak zie je het niet gebeuren: nieuwe rekruten in een bedrijf die vol enthousiasme aan hun nieuwe job beginnen om na een poos te botsen tegen de ongeschreven regels: de do’s & dont’s van de organisatie.

Laat me het nu even zwart-wit stellen (en bedenk zelf de grijstinten).  Ofwel laat je je hierdoor niet doen, en blijf je je eeuwige zelve, ofwel bestaat de de kans dat je belandt in een proces dat ik -naar analogie met Theory U van Otto Sharmer – Theorie J noem:  de shuifaf…

Lees meer over dit bericht

Veerkracht – Ode aan Simon

In het rapport ‘Bussiness is Investing More in Competing on Sustainability’ van de Boston Consulting Group, samen met MIT Sloan, vertelt Mal Hamilton “We’ll all, inevitably, be thinking more about resilience- resilience to all sort of shocks.  And I rather like the word resilience’ – sometimes it’s better than the word ‘sustainability.”

Maar wat is veerkracht…

“De kunst om mee te deinen op de golven van verandering en het vermogen om na het vallen terug op te staan…”

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, toch zal het dit zijn waar we naar toe dienen te gaan: een veerkrachtige maatschappij met een veerkrachtige economie gestoeld op veerkrachtige mensen…

Het lijkt wel een proces: hoe kan je nu weten hoe je terug dient op te staan indien je nog nooit gevallen bent.  Een processie van Echternach dus..

Mensen durven trouwens niet te vallen uit schrik zich pijn te doen.  Zo blijven ze een heel leven verder lopen en crossen, tot ze op een bepaald moment (net als de economie) écht op hun gezicht gaan.

Lees meer over dit bericht